Nyheter

Roland Åkerberg, Söderköpings GK.
Roland Åkerberg är besviken på göteborgsdistriktets nya greenfee-regler, som han menar straffar honom i stället för klubben.

Ett offer för systemet?

Roland Åkerberg är fullvärdig medlem i Söderköpings GK. När han ville spela en tävling på Forsgårdens GK utanför Göteborg ombads han betala 200 kronor extra i greenfee.
- Direkt diskriminerande, säger han till Svensk Golf.

Vidare i artikeln

Söderköpings GK är en traditionell klubb men erbjuder också greenfee- eller distansmedlemskap till lågt pris. Vilken del man tillhör gör inte medlemsregistret någon skillnad på - alla dras över samma kam och det är där Roland Åkerberg anser att han som individ kommer i kläm.

Åkerberg, 52 år med handicap 4,7, ville spela en tävling på Forsgårdens GK i Kungsbacka, några mil söder om Göteborg. Klubben är mest känd för att ha arrangerat Scandinavian Masters 1993. Det skulle gå bra om han var villig att betala 200 kronor extra i greenfee - det tillägg som Göteborgsdistriktet rekommenderat klubbarna i regionen att tillämpa.

- Jag kan förstå att man vill komma åt klubbar som satt distansmedlemskap i system men att bestraffa en enskild spelare på det här viset tycker jag inte är rättvist, säger Åkerberg.

- Jag har sedan år 2000 ett fullvärdigt medlemskap i Söderköping, jag har betalat 16 000 kronor för min spelrätt och 4 200 i årsavgift. Räcker det inte med att ta ut den extra avgiften från distansmedlemmarna, undrar Åkerberg.

Forsgården säger att man förstår Åkerbergs resonemang men ställer sig bakom den rekommendation som klubbarna och GGF tillsammans arbetat fram. I ett mejl till Åkerberg skriver tävlingskommitténs ordförande Thomas Claéson:

"I princip alla golfklubbar inom GGF har valt att införa en regel där golfklubbar, med ett medlemsantal som vida överstiger rimlig proportion till sin egen bana, inte kan ingå i det generella greenfee-samarbetet. Det är inte rimligt att vi som ställer upp med golfbanor skall ha rabatterad greenfee för dessa medlemmar. Tyvärr ingår du i en av de för tillfället sex golfklubbar vars medlemmar får betala en greenfee som motsvarar klubbarnas verkliga kostnader för banan. Jag förstår att du, som fullbetalande medlem, inte känner tillfredsställelse med GGF-klubbarnas beslut men hoppas ändå att du kan förstå klubbarnas situation."

Men det gör inte Åkerberg:

- Jag menar att det här systemet drabbar den enskilde golfaren och inte klubben, vilket väl är syftet, säger Åkerberg.

Med i SGF sedan 1983
Söderköpings GK har tillhört SGF-familjen sedan 1983. Efter drygt tre års intensivt arbete kunde klubben inviga och öppna sina första nio hål och 1987 alla 18. I dag rymmer anläggningen 27 hål.

Klubben har enligt sin hemsida 1 400 fullvärdiga medlemmar samt 200 juniorer. Men om man lägger distansmedlemmarna till det blir siffran en helt annan...

Göteborgsklubbarna har ett ont öga framför allt till Söderköpings GK och Vikbolandets GK, den senare har endast nio hål.

- Klubbarna har bestämt att vi inte kan acceptera den här utvecklingen längre. Vi kan inte ha klubbar som erbjuder golfare billiga medlemskap på annan ort när dessa knappt vet var klubben ligger, har Göteborgs Golfförbunds ordförande Ralph Håkanson tidigare sagt till Svensk Golf.

Kriteriet GGF använder är ett maxantal för medlemmar per nio hål; 2 000 för de första nio och sedan 1 000 för de kommande nio, det vill säga max 3 000 medlemmar för en 18-hålsanläggning och 4 000 över 27 hål.

Samtidigt ska påpekas att greenfeeöverenskommelsen är frivillig. Det är upp till varje klubb att hantera sina gäster, och ta ut den avgift den anser är rätt.

Svaret på om Forsgården med flera gör rätt eller fel kanske först kommer, om eller när diskrimineringsombudsmannen ges tillfälle att pröva frågan?

Av: Stefan Cardner - 2009-03-11

Bokmärk och dela

Kommentera artikelnKommentarer

jag är förundrad! Jag spelade brollsta igår och blev väldigt intresserad av tankegången på Top Tee som innebar höjd greenfee för medlemmar i Söderköping och Vikbolandet. Anledningarna enligt to tee: Argument; - Vi tycker inte att det är rätt att ha över 10 000 medlemmar i en och samma klubb. - Vi tycker inte att 425/495 kronor är en skälig årsavgift i golf, då det kostar minst 5 miljoner kronor att sköta en riktig bana varje år. - Vi tycker inte att dessa klubbar tillför någonting positivt till golfsportens framtida utveckling! Jag tänker inte kommentera det översta argumentet eftersom det enbart hänvisar till en siffra utan referens vad exakt som Brollsta anser vara "rätt" antal medlemmar för en klubb. Däremot tycker jag att ni verkar vara svaga i ekonomisk kalkylering, jag personligen är från östergötland men bosatt i Stockholm. jag är fortfarande lite ambivalent över var jag ska "sätta bo" vilket gör att Söderköpings medlemskap med enbart greenfee-spel erbjuder bra möjligheter för mig att fortsätta spela golf utan att både betala greenfee varje gång jag spelar samt äga spelrätt någonstans där jag är osäker på om jag ska stanna. Detta gör att jag spelar ca 20 st greenfeerundor i stockholmsområdet per år med genomsnittsgreenfee på ca 400 :- om man tar med sommarrabatter. Enligt er kostar en golfbana 5 milj./år att sköta och jag bidrar med ca 20 * 400 = 8000 :- till stockholmsområdets klubbar varje år. det skulle innebära att 625 pers. som mig i princip driver runt en banas kostnad varje år. Jag tycker att ni borde ta er en funderare över golfens utveckling och verkligen fråga er om ni inte fastnat i en tankefälla! För övrigt var banan utmärkt igår!
Av: jonas hermansen - 2009-08-03 12:24Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Tankefel Skandal! Akerberg har all rätt! Anmäla den klubb som gjort detta! Vill inte klubbarna ha Greenfee intäkter? Eller handlar detta om att hålla moderatbandy stämpeln kvar. Dåligt som ...
Av: Sudden - 2009-06-21 15:15Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ont skall med ont fördrivas Jag har spelat golf sedan början av 80 talet. De ända gånger min fru och jag kan spela golf tillsammans är på vår semester, för då har vi passning till våra barn. Hemma spelar jag i olika företags evenemang. Därför passar distansmedlemskap oss perfekt. Vi betalar greenfee på vår hemma klubb när vi nyttjar den och betalar även greenfee när vi spelar företagsgolf. Min uppfattning är att det verkar som de förhöjda avgifterna mer är ett symptom på att några klubbar vill hitta en syndabock för sina dåliga investeringar. Med kommande lågkonjunktur tror jag att alla klubbar kommer att behöva varje intäkt för att kunna överleva. Jag hoppas att de klubbar som tar ut en förhöjd avgift förstår att de skapar ett klimat mellan svenska golfklubbar som inte är gynnsamt för golfen. Det råder fri prissättning för samtliga klubbar i Sverige men jag kommer flytta årets samtliga företags evenemang till golfdistrikt som inte försöker begränsa mig rätten att själv välja klubb och medlemsform.
Av: Karl - 2009-05-07 21:57Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Helt rätt! Helt rätt. Självklart ska medlemsmyglarna betala extra! Om han i artikeln känner sig orättvist behandlad tycker jag att han ska prata med sin egen klubb till att börja med, som är den stora skurken här. Fungerar det inte får han väl byta klubb bara. Svårare än så är det inte. Det här är det nya golfsverige som nu tvingas fram och VALUE FOR MONEY gäller definitivt. Det är bara det att snåljåparna som gärna slänger sig med ovan uttryck förtränger att dessa 200 kr numer alltså ska in i ekvationen om vad ni får ut för pengarna. ....I övrigt anser jag att 200 kr är för lite i straffavgift men man måste väl börja någonstans.
Av: Hans - 2009-05-04 19:17Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Anmäl till DO Hej! Jag föreslår att man anmäler klubbarna som diskriminerar medlemmar som de gjort med Åkerberg till DO! Hans
Av: Hans E. Berg - 2009-03-24 19:15Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
LÖSNINGEN PÅ ”GOLFKRISEN”? Det är för billigt att spela golf! Höj medlemsavgifter och greenfee! Söderköpings Golfklubb utpekas av många som en av de två klubbar som hotar alla Sveriges golfklubbar. Det är att ge oss en alldeles för stor betydelse och stämmer på inget vis in på verkligheten. Vi var ju inte först med att erbjuda ett medlemskap till en låg avgift och vi är ju inte heller billigast. Vad vi gjort, till skillnad från andra, är att vi marknadsfört vårt erbjudande om medlemskap och varit framgångsrika i vår marknadsföring vilket många tycker att vi ska bestraffas för. Vi skulle naturligtvis kunna tacka nej till alla som hör av sig till oss och vill bli medlemmar, men det löser inte problemet (om det nu är ett problem) eftersom de säkerligen skulle leta upp andra klubbar med liknande erbjudande. Det andra alternativet är för flertalet att helt sluta med golf. Vi kan inte låta bli att förundras över den syn som många ger uttryck för på hur vi ska rädda golfklubbarna. Faktum är att - Ca 40 000 medlemmar har lämnat golfklubbarna under de senaste åren. De vill alltså inte ens betala 495 kronor för möjligheten att spela golf. - Det har under de senaste åren startats nya golfprojekt och därmed nya golfbanor. Var hämtar de sina medlemmar? – Jo till stor del hos andra golfklubbar som i de flesta fall byggt sin verksamhet på en tveksam finansieringsmodell med medlemslån som ska återbetalas när en medlem vill lämna klubben. - Hur många golfklubbar under de senaste 20 åren, inklusive vår egen klubb, har byggts med en vettig kalkyl? Vi vet att det kostar omkring 7-8 miljoner kronor att driva en golfklubb med 18 hål. Räcker det då med 1000 medlemmar som betalar 4 000 kronor? Nej – det krävs lika stora intäkter från annat håll i form av green fee, sponsorer och annan ren affärsverksamhet. Har ni inte förstått att det under de senaste åren tillkommit nya anläggningar på en redan mättad marknad? Vi kan t ex jämföra med dagligvaruhandeln – kommer det en ny etablering – höjer då alla priset för att alla ska överleva om marknaden redan är mättad? Nej, priserna sjunker och det är den verklighet som vi golfklubbar också lever under. Enkla ekonomiska fakta visar att höjer vi priset öppnar vi för nya etableringar som ökar konkurrensen ytterligare. Green fee- eller distansmedlemsskap är ingen ny företeelse. Så länge efterfrågan på medlemskap var större än tillgången var green fee intäkten från dessa en välkommen intäkt. Nu när köerna är borta och 40 000 golfare lämnat klubbarna verkar det plötsligt som om dessa är orsak till krisen. Undersökningar visar också att de flesta medlemmar som lämnar en klubb inte går från medlemslån eller spelrätt till green fee medlemskap utan han/hon slutar helt med golf. Vi måste också vara medvetna om att golfspelarna ser mycket olika ut. Vi har seniorer som spelar 5 dagar i veckan. Vi har stressade småbarnsföräldrar med hus och yrkeskarriär som kanske hinner med några golfrundor på semestern. Är det rimligt att de ska betala lika mycket för sitt spel? Vi måste alltså hitta olika sätt att prissätta produkten för att det skall passa olika kategorier av golfspelare. Kostnaden för en golfrunda kan beräknas på många sätt. Somliga anger 700 – 800 kronor som en nivå där man får täckning för sina kostnader. Det beror ju helt på vilken beläggning man har. Hos oss spelas ca 35 000 registrerade golfrundor under en säsong. Vi hamnar då inte i närheten av 700 kronor per golfrunda. Vi vet också att vi, sett över hela säsongen, inte når upp till en beläggning på 50 % så utrymme finns för betydligt mer golfspel. Vi måste också få förklarat för oss som styrelseledamöter i en golfklubb, med i värsta fall personligt betalningsansvar för klubbens utgifter om det går riktigt illa, varför vi skall vara med och ta ansvar för andra golfklubbars ekonomi och eventuella tillkortakommanden. 40 000 medlemmar motsvarar medlemsantalet i 30-35 klubbar för att driva verksamheten. Är det vårt styrelseansvar och våra medlemmars uppgift att betala så att alla klubbar ska överleva? En majoritet av golfklubbarna i Östergötland röstade på senaste årsmötet, med röstsiffrorna 10-7, för att införa en straffavgift på 500 kronor som ska tas ut på klubbar som har över ett visst antal medlemmar. Enligt vår uppfattning kan inte Östergötlands Golfdistrikt inför ett eget godtyckligt bestraffningssystem mot klubbar som vad vi vet inte bryter mot något regelverk. Föreningsfrihet råder och vi kan konstatera, oavsett vi vill eller inte, att vi bedriver affärsverksamhet. Därmed kan det bli fråga om konkurrensbegränsning och kartellbildning. Golfdistriktet äger, enligt vår uppfattning, inte frågan om ett eget sanktionssystem. Vad vi vet har aldrig golfförbundet antytt att vi bryter mot några regler för anslutning till Svenska Golfförbundet. Flera klubbar i Göteborgs- och Smålandsdistrikten har gått samman och infört förhöjd green fee för våra medlemmar vid spel på deras banor. Den enskilda klubben har naturligtvis rätt att sätta vilket pris den vill för gästande spelare men problemet blir bekymmersamt när klubbarna går samman i något som kan liknas vid en kartellbildning för att ta ut ett högre pris för medlemmar från vissa klubbar. Forsgården är just nu ett aktuellt exempel. Från vår sida är det tråkigt att konstatera att när vi har begärt att få besked om vilka klubbar som tar ut 200 kronor extra, för att kunna informera våra medlemmar, har vi trots upprepade försök inte lyckats få dessa uppgifter. Vi har sagt i flera sammanhang att om alla golfklubbar tog hand om sina medlemmar och visade lite större flexibilitet skulle vi inte ha så många medlemmar i vår klubb. Vi kan inte förvänta oss att alla är villiga att sätta in 15 000 kronor i en golfklubb. Slutligen vill vi hälsa alla medlemmar i Forsgårdens Golfklubb och alla andra golfklubbar, som vill ta ut en förhöjd greenfee (alla ska vad vi vet ta ut 200 kr extra!) från våra medlemmar, välkomna till Söderköpings Golfklubb och vi kommer inte att ta någon extra avgift! Givetvis är ni från andra golfklubbar också välkomna. Perolof Andersson Ordförande Söderköpings Golfklubb
Av: Perolof Andersson - 2009-03-24 18:16Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Greenfee-medlemmar behandlas olika Jag måste säga att dubbelmoralen i resonemanget från de som förfäktar högre avgifter för medlemmar med green-fee-medlemsskap luktar ganska illa. Nu har man satt upp en lista på klubbar vars medlemmar skall straffas med högre avgifter. Men man avstår från att straffa andra klubbars likadana greenfee-medlemmar som betalar samma avgifter som på de som gått före i utvecklingen. Varför skall det vara olika bedömning, enbart beroende på vad klubben heter? Är det antalet hål på hemmabanan som avgör? Lägre greenfee om hemmaklubben har 36 hål än om den har 27? 18 mot 9 eller 72 mot 36? Antalet medllemar per hål är ju också en tokig ordning, då det gynnar klubbar som inte lockar många medlemmar att spela golf. Man borde istället premiera de som gör golfspelandet till en mera spridd sysselsättning. Om klubbarna är smarta så ser man naturligtvis till att ha en prissättning som lockar spelare till tider då banan inte är så hårt utnyttjad. Lite normalt marknadstänkande, skulle vara välgörande. Att differentiera efter klubbtillhörighet är mer av socialistisk planhushållning än något annat. Det trodde jag inte att jag skulle få se så mycket av i golf-sverige.
Av: Olle Felten - 2009-03-19 16:00Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Varför höjd avgift????????? Tjenare Är det någon som vet vad tanken var med att ha en högre avgift för greenfeemedlammarna? Mig vetligen var syftet att: de göteborgare som är greenfee/brevlåde medlemmar i en klubbar i norrland eller någon annanstans i sverige skulle tänka efter om det inte är bättre att gå med som medlem i en klubb i götet och på så vis gyna gbg klubbarna med sin medlemsavgift och spel, istället för att ge den till en klubb utanför gbg. Med tanke på att det blir färre och färre aktiva golfspelare i gbg/sverige vilket ger mindre intäckter från medlemmar som "valt" att lämna klubbarna för "greenfee/brevlåde" medlemmskap isället (jag kan ha fel i detta). Martin Sahlberg - När det gäller Forsgården GK, kan jag nämna att det är en av de banor i göteborgs området är en av de bästa banorna till en bra greenfeekostnad. Spelade den 2ggr -08, detta försvarar jag inte att man gjort detta som gjorts mot Roland Åkerberg men bana är helt klart värd att spela som bana. // Tommy
Av: Tommy Johnsson - 2009-03-17 21:36Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Höj beläggningsgraden med rätt prissättning! Det finns för många banor/klubbar i landet i förhållande till antalet golfare. De flesta klubbar har därför en pressad ekonomi. Intäkterna från greenfeespel utgör i bästa fall 20 % av klubbens intäkter. Oftast ligger den i storleksordningen 10 %. Möjligen finns det en handfull klubbar där beläggningsgraden under säsong närmar sig 100 %. Majoriteten av klubbarna har lediga starttider på vardagens för- och eftermiddagar. Dit ska man förstås försöka att styra "golftrafiken" och öka antalet rundor via en klok prissättning. En flygstol kan bara säljas en gång. När planet lyft är intäktsmöjligheten borta. Detsamma gäller startiderna på en golfbana. Kode GK ( i Bohuslän!) lär förra säsongen sålt 5 (personliga)greenfee för 500 kr. Styrt till vissa tider under veckan. Rätt tänkt och en bra möjlighet att skapa merintäkt i stället för att stå med en halvtom bana!
Av: Elisabeth - 2009-03-17 12:01Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
tankefel nr 4? Ja Steffe, jag tror på fullt allvar att många golfklubbar inte har en aning om vad det kostar att producera en rond. Så illa är det. Och jag skrev "De flesta greenfee-ronder på "vanliga" klubbar är idag endast ett nollsummespel, det blir inget över." Jag skrev vanliga klubbar. Det är de som blir "utnyttjade". Det finns även ett antal klubbar som tjänar stora pengar på sina greenfeegäster. Bra och utmärkta banor med bunkrar som krattas flera gånger om dagen. Ligger ofta på semesterorter. De har koll på läget. Tar de 250 - 300 kronor i greenfee? Morsning, eller som du skulle sagt, "skulle inte tro det".
Av: Måns - 2009-03-16 22:41Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Leipzig 1952 - gonatt! Golfklubbarna måste fatta att vi lever år 2009. Det är VALUE FOR MONEY som gäller.Varje golfspelare gör sin val. Idag kan man hur lätt som helst bli medlem i en golfklubb. Det är inte längre någon slags exklusivitet. Konkurrera med bästa bana, bästa restaurant, bästa bemötande etc. Banutbudet är (dessbättre) stort! Det går inte idag att kommendera golfare till vissa beteenden!
Av: Sverker - 2009-03-16 22:22Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Tanke fel #3 Tror du Måns på fullt allvar att om en klubb gick jämt upp på greenfee, skulle de då ta emot greenfee gäster som stör de "riktiga" och fullbetalande medlemmarna, SKULLE INTE TRO DET!!!!!!!! De är klart man tjänar pengar på greenfee, annars skulle denna debatt inte finnas!!!!
Av: Steffe - 2009-03-16 22:12Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Tankefel nr 2? Kan någon nämna en annan bransch där det är ok att man säljer en tillgänglighet som tillhör någon annan? Den gamla greenfeeöverenskommelsen byggde på att alla klubbar hade likartade avgifter och medlemslån. Så är det inte längre. Den "självklara" rabatten alla får genom en alltför låg greenfee, pga tidigare likformighet, utnyttjas och "missbrukas" nu av några mycket få klubbar och ännu färre entreprenörer, kanske bara någon enstaka. Så länge intäkterna går tillbaka till golfen, typ Söderköping och ett stort antal klubbar i Norrland (där många klubbar inte hade överlevt utan att ha distansmedlemskap för medlemmar söderöver), måste det anses helt ok med ggreenfee-medlemskap, men när intäkterna vid försäljning av ett golf-id inte returneras till golfen kan man tycka att det är rimligt med en reaktion från både klubbar och distrikt. Alla klubbar borde höja sin greenfee till den nivå den egentligen och rimligtvis borde ligga på, dvs minst den nivå som en golfrond kostar att producera. De flesta greenfee-ronder på "vanliga" klubbar är idag endast ett nollsummespel, det blir inget över.
Av: Måns - 2009-03-16 21:49Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
hela göteborg förlorar stora pengar Tänk vad detta kan kosta göteborgs regionen, färre hotellnätter, färre restaurang besök, färre taxi resor, färre JOBB!!!
Av: Steffe - 2009-03-16 21:30Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Tankefel? Kan någon nämna en annan branch som straffar vissa kunder? Första felet dessa klubbar och distrikt gör är att de straffar golfare som vill gästa deras banor och lämna pengar efter sig. Jag har svårt att se att de orkar fortsätta i dessa dystra tider. Bara på inläggen här finns flera golfare som aldrig kommer att besöka Forsgården och vi vet att ett dåligt rykte går fort att skapa och djäkligt svårt att häva. Har de råd att tacka nej? Det som slår mig är att dessa banor måste ha gjort en tankemiss. För bl.a. Forsgården och en handfull till banor i Göteborgsområdet lämnar 40% i rabatt till gäst med Viasat golfcard. Det som krävs är att visa upp sitt kort. Det betyder att de tycker att det är OK att tredjepart tar intäkter från golfen. I Göteborgsområdet finns det 8 klubbar som är med i golfhäftet. De ger 50% rabatt vid ett tillfälle till en golfare som köpt häftet av ett företag som inte driver någon golfanläggning. Låter inte detta helt fel? Hur kan man som klubb straffa vissa och sedan ge högre rabatter till medlemmar i tredjeparts konstellationer? Varje klubb/anläggning bestämmer sina priser.Jag hoppas bara att alla tänker till ordentligt, både hur det påverkar klubben och golfsverige. Vi är en stor turistdestination. Många utlänningar gästar Sverige och antalet som kommer för att spela golf ökar. Hur hanterar vi en utlänning som inte har något medlemskap, eller som kommer från Holland där det går att köpa en licens för 18 euro direkt av förbundet ? Skall även de betala extra? Tänk till och öppna upp golfen. Straffa inte, uppmuntra. Om jag fick vara golfpresident för en dag (frågan ställdes i GolfBusiness) skulle jag förbjuda alla former av greenfeerabatter och utbilda klubbansvariga i yield - dvs kunskapen i att ta rätt betalt vid rätt tillfälle.
Av: Martin Sahlberg - 2009-03-16 19:55Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ge SGF mandat Det är märkligt att SGF inte kan ta fram regler som tillgodoser alla, både fullvärdiga medlemmar i klubbarna och de så kallade "distansmedlemmarna" på ett bra sätt. SGF och klubbarna måste tillgodose "distansmedlemmarnas" behov till en rimlig kostnad. Förslag: Klubbarna tar ut lägst 2000 kronor i årsavgift och då ingår avgift till förbundet och ett antal fria rundor på klubben. Man kan välja att ta ut mera om man vill! Då finns fortfarande konkurrensen kvar, men chansen stor att man väljer en klubb i närområdet. Dessutom slipper klubbarna sätta olika avgifter eller utestänga golfare beroende på vilken klubb man tillhör. Loffe Medlem i Söderköpings Golfklubb
Av: Leif Gustavsson - 2009-03-16 16:12Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Sant Tommy Det är helt sant vad du skriver Tommy golfare gnäller på avgifter mm mm men de kan med raska steg gå in i shopen och köpa utrustning för 10 000 tals kronor utan att blinka. Sedan så hoppar alla på klubbarna runt Göteborg här , nu är det så att många klubbar runt om i landet har infört eller skall göra detta med att ta ut en liten avgift om man är " brevlåde klubb " medlem. Tyvärr är det så att spela golf kostar och måste kosta för att klubbarna skall klara sig , även om klubbarna runt om i Sverige skulle höja sina årsavgifter till runt 10 000 så är det billigt mot klubbar i tex Tyskland. Själklart är detta ett litet problem gällande de som kanske bara lira 4 rundor per år, men man kan vända på det tänk om alla hade blivit brevlåde medlem hur många klubbar hade vi då haft å spela på?? inte många....
Av: Linus - 2009-03-16 09:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Höjd greenfeeavgift för brevlådemedlemmar Tjenare! Om gbg gd nu vill att alla brevlådemedlemmar ska betala 200kr mer i greenfee så låt oss ta den greenfeen till BREVLÅDEMEDLEMMAR. Ifallet med Roland så tycker jag att det är fel, eftersom han ÄR fulvärdig medlemm. Tänken med detta är ju att brevlådemedlammarna åker snålskjuts på oss som betalar för att vara fullvärdiga medlemmar. Själv har jag blivit fullvärdig medlem iår på Lerjedalens GK och betalat en spelrätt 3500kr en medlemsavg. på 4800kr samt blivit plusmedlem för 500kr/år. Plusmedlem innebär att jag "är medlem" i 3st klubbar och får spela som medlemm på alla 3 klubbarna (Lerjedalens GK, Stora lundby GK och Ale GK). Slår man ut detta så blir min medlemsavg/klubb 1766kr/klubb, om nu brevlådemedlemskap är det ända som "man" har råd till, varför spelar NI golf då om det är så jä..la dyrt. Om detta är dyrt (i mittfall) så bli medlem i en klubb i övriga europa så kan ni ju se vad det kostar. Vad lägger ni på utrustning? Ni kan ju inte spela med en utrustning som kostar pengar, en driver kostar ju bara ca:3000-6000kr, järnklubbor ligger ju bara på mellan 1500-12000kr det är ju inte billigt precis (men det klart det är skillnad, det är ju MIN utrustning). Vad gällande greenfee spel, så spelar jag också på andra klubbar och betalar greenfee vilket gynnar den klubben också. //Betalande medlem
Av: Tommy Jphnsson - 2009-03-16 08:10Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Är klubbarna i Göteborg helt tokiga? Som greenfee medlem i en av de drabbade klubbarna och med ett flertal vänner som spelar avsevärt mer golf än jag kan jag meddela följande: 1. Jag betalar redan idag klart mer än ett årsmedlemskap till golfklubbarna i Göteborgstrakten, bara inte till endast en klubb. 2. Då mina vänner (av olika skäl, bl.a. bostadsort) är utspridda på olika klubbar så skulle antingen jag få spela utan mina vänner eller betala dubbelt så mycket som idag för att få spela golf. 3. Jag är inte intresserad av att spela 100 rundor per år, det hinner jag inte med. Därmed skulle min kostnad för att spela min hemmabana bli helt horribel. 4. Vem fan kom på att ta inträdesavgifter på 2-4000 kr, bara för att skriva in mig i en klubb? Pengar som är borta om jag vill utträda ur klubben för att byta klubb. Snacka om inlåsningseffekter, detta ovanpå att vi redan har en bindningstid på 12 månader då alla medlemskap är årsvis. Kort sagt: Är ni intresserade av att folk skall spela golf? Hur har ni tänkt er att sköta rekryteringen av nya medlemmar om det inte finns någon nivå att börja på för att prova på om man verkligen tycker att det är kul. Eller om man som jag spelar golf som social begivenhet och avslappning, ibland.
Av: Martin Levin - 2009-03-15 23:26Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Golfare är individualister! Att det ska vara så svårt att förstå att vi som golfare har olika förutsättnnigar och behov. Inte minst ålder och var vi befinner oss i yrkeskarriär etc. Tidigare kunde golfklubbarna diktera villkoren. Folk stod i kö åravis och meddelade glädjestrålande vänner och bekanta att man till slut blivit antagen i en viss klubb. Den tiden är förbi!! Idag är det ganska många som av olika skäl kanske spelar åtta rundor på sin hemmaklubb, dvs 500 kr per runda om årsavgiften är 4000 kr. Lite skämtsamt säger man i golfklubbarna att dessa personer är de bästa medlemmarna. Å andra sidan har vi "innegänget" som finns i alla klubbar, oftast pensionärer som kanske spelar 100 ggr per år. Deras kostnad är 40 kr per runda. Är det inte dags för en diskussion om att förändra den fyrkantiga årsavgiftsmodellen? De flesta förstår att en klubb behöver någon slags fast intäkt. Ta ut t.ex 2000 kr i årsavgift och för detta får man ett visst antal rundor per år. Därefter tar man ut en viss avgift per runda. Det innebär att den som spelar väldigt mycket och därigenom utnyttjar banan flera dagar i veckan också får betala en rimlig kostnad för detta. Det är av förklarliga skäl alltid denna typ av "högutnyttjande" medlemmar som går till storms mot brevlådeklubbarna. I verkligheten är det ju dom som spelar 100 ggr per år på hemmabanan som är de stora vinnarna med nuvarande avgiftsmodeller. Dags att tänka nytt - och kanske lite mera rättvist!
Av: Lennart - 2009-03-15 22:26Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Sandlåda! Hela den här debatten är ju som tagen från sandlådan medan SGF står offside och tittar på utan några som helst förslag till att lösa problemet, för det är ju där problemet finns! Eftersom vi har en styrande övergripande organisation, är det tamifan de som ska komma med lösningen. De klubbar som sedan inte kan finna sig i detta, får naturligtvis begära sitt utträde och så kan vi andra spela vidare...
Av: Saddam - 2009-03-15 22:25Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
AGERA NU SGF SÅKLART DET SKALL FINNAS GREENFEEMEDLEMSKAP, MEN DETTA SKALL ENDAST SÄLJAS AV SGF !!! GOLFKLUBARNA SKALL ENDAST SÄLJA DET MEDLEMSKAP SOM GER HELT FRITT SPEL PÅ BANAN. OM SGF TOG DETTA GREPP SKULLE DENNA DISKUSSION KUNNA AVSLUTAS.
Av: Jörgen Gierlöff - 2009-03-15 21:46Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Det tog skruv Så som jag ser det så behandlar ni ju folk på detta vis. var ska man vara medlem om man bor vid en brevlådeklubb o betalar full medlemsavgift? Tror ni att man som enskild bara kan gå in till klubbchefen o kräva att klubben ändrar sig? det är ju en flerårig process som kräver att man får med sig minst 50% av medlemmarna bakom sitt förslg.
Av: Masen - 2009-03-15 20:51Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Rätt Greenfee Dax att höja greenfeen och ha greenfeeutbyte och rabatter med hänsyn till vad klubbarna har att erbjuda. Greenfeespelande Forsgårdare
Av: Roine Gustafson - 2009-03-15 20:28Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Göteborgs golfdistrikt förlorar våra 20 gubbar och 5 rundor Vi är ett gubbgäng som varje år åker iväg och spelar en "tour". i höstas pratade vi om göteborg, men efter detta så drar vi till småland eller skåne istället, 6 av gubbarna är med i de bojkottade klubbarna, så vi tar våra stålar och håller och borta från av saknaden av gästfrihet i göteborgs golf kretsar
Av: Stefan - 2009-03-15 18:43Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Moget Masen du måste vara ca 6 år och du får väl se bolibompa snart och sedan lägga dig
Av: Nybörjare - 2009-03-15 17:27Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Göteborg pissar på alla Jag som trott att göteborgare var ett gäng goa gubbar,men nu visar de sitt fula tryne o pissar på alla o hoppas att det inte kommer några greenfee gäster till deras distrikt
Av: Masen - 2009-03-15 16:43Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
SGF - ta tag i detta nu! Hur svårt skulle det vara för SGF att erbjuda ett 'greenfee-golfid' för de golfare som inte vill/har råd att vara medlemmar i en 'riktig' klubb? Ett sådan SGF-medlemskap för 600-700:- skulle säkert kunna inbringa 10-15 miljoner vilket i sin tur skulle kunna minska klubbarnas inbetalningar till SGF för t ex GIT o tidningen Svensk Golf. Lätt som en plätt! Låt alla som vill spela golf!
Av: KA - 2009-03-15 15:27Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Snedvriden syn Jag är medlem i en sk brevlådeklubb och min erfarenhet är den att det är de medlemmar som spelar i stort sett varje dag, som gnäller. inte d som spelar 10-15 rundor om året. Problemet är det att de som spelar 100 rundor om året på sin hemmaklubb, betalar då ca 40:- per runda! Vi som betalar 350:-, finansierar alltså deras spel! Ändå gnäller dom. Sorgligt är ordet. Enda lösningen till detta är att alla klubbar blir "brevlådeklubbar" med en årsavgift på under tusingen och sedan får man betala greenfee. Rättvist så det förslår! klubbarna får anstränga sig och bli attraktiva samtidigt som alla får betala vad det kostar. Smart va?
Av: CL - 2009-03-15 13:22Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Forsgården överlever och en bana man gärna återvänder till. Tråkigt att läsa om alla påhopp på en mycket välskött bana som Forsgården. Vi golfare som upsskattar vårt fritidsintresse och ställer krav på skötseln av banorna är också motiverade att betala för det fantastiska arbete en välskött bana kräver. För er som vill ta genvägen genom brevlådeklubbar för den årliga promenaden på en riktig bana kanske borde fundera lite över driftskostnaderna. Gräppås omnämns som välkommet alternativ till lägre greenfee men då skall ni veta att flyende medlemmar (till brevlådeklubbar?) kostade mig 15000 efter att Gräppås tvingades till rekonstruktion alternativt konkurs. Så tänk gärna efter innan ni skriver en massa dåliga insändare.
Av: Ronald Bergström - 2009-03-15 12:17Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Kom in i verkligheten.. Alla golfbanor är beroende av greenfee gäster så egentligen skulle de vara tacksamma att det finns klubbar som har merparten distans medlemmar, deras medlemmar genererar inkomster till andra klubbar än deras egen. Sen om någon klubb upplever att dom har problem liknande att distansmedlemmar upptar för stor del av starttiderna på deras bana så att egna medlemmar blir lidande kan man reglerar detta med begränsade antal starttider för dessa distansklubbar istället, att som GGF ta ut en extra avgift från medlemmar i dessa klubbar gynnar definitivt inte svensk golf. Det kostar inte någon klubb i GGF mer att låta en medlem från en distansklubb spela än en medlem från en vanlig klubb, så deras resonemang håller inte om anledningen till extra avgifterna. Gällande rena brevlådeklubbar som inte har någon egen bana alls (om det finns någon sådan klubb kvar) är det kanske annorlunda, men har man som minst 9 hål (ej korthål) att erbjuda skall man inte diskrimineras. Själv är jag medlem i en 36 håls klubb som har normalt antal medlemmar och skulle inte se det som negativt att distansmedlemmar från andra klubbar kommer och spelar hos oss, deras pengar hjälper ju mig att få en bättre hemma bana..
Av: cjb - 2009-03-15 11:09Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Kommentar till "Olika medlemskap" Med den fördelningen av spel förstår jag inte varför du inte går med i Haninge. Betalar du deras årsavgift på 4000kr plus de ungefär 1500kr som ränta på ett lån till deras insats (5000kr) samt deposition (14500kr) så blir årskostnaden. På ett år betalar du då 2000kr mindre bara för Haningespelet. Du spelar dessutom troligen då mer på Haninge, samt kan spela Nynäshamn 150kr billigare varje gång genom greenfeeöverenskommelsen. Du har mycket pengar att tjäna på ett sådant upplägg! Varför gynna Söderköping med ditt medlemskap, med banor du inte verkar nyttja?
Av: Professorn - 2009-03-15 08:35Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Olika medlemskap Jag är distansmedlem i Söderköpings GK men spelar oftast på Haninge GK eller Nynäshams GK, jag skulle vilja bli medlem på haninge men har ej råd med insatsen och engångsavgiften så jag tvingas till att betala greenfee vilket klubbarna borde vara glada för. Haninges helg greenfee kostar 500kr och jag spelar minst 15 rundor där per år vilket blir 7500kr istället för en årsavgift på lite över 4000kr så det finns ju olika skäl varför man blir distansmedlem, tar man bort den möjligheten så kommer nog många att bli tvungna att sluta spela golf.
Av: Mikael Landin - 2009-03-15 05:02Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Svar på Bojkott av Anton Om ni som bor o spelar golf i Göteborg bojkottar distriktets klubbar, med resultat att de försvinner... vad har ni uppnått då? Ni blir tvingade att sluta spela golf eller flytta till en annan del av landet?
Av: Carin - 2009-03-14 23:13Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Medlemskap Det krävs inget medlemskap i Sverige heller. Det är upp till klubbarna själva.
Av: CJ - 2009-03-14 18:35Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Sluta erbjuda Göteborgsklubbarna era greenfeepengar! I USA krävs inget medlemsskap i golfklubb alls för att spela greenfee på andra banor. Varför inte samma system i Sverige? Mitt råd till alla golfare är att sluta spela på Göteborgsbanorna så slipper dom ta emot våra greenfee pengar. Hoppas Göteborgsklubbarna går så mycket minus att det svider.
Av: Bernt - 2009-03-14 18:21Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Helt rätt Reportage alla kvällstidningar. Att det varit lite krut i reporten hade han frågat vad Roland gjort i sin klubb för att man skall ta ansvar för alla sina medlemmar. Hur skall kunna spela på klubben? Det fanns en gång i tiden en greenfeeöverenskommelse - att du får spela på min bana om jag får spela på din. Men det är klart att brevlådeklubbarna vill spela på andra banor - man kommer ju inte ut på sin egen! Se till att din klubb blir en normal klubb som kan ingå i gemenskapen och minska antalet medlemmar. Då blir du också välkommen till oss.
Av: Minna - 2009-03-14 16:08Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Heja Göteborg Hej alla göteborgare, här kommer lite fler förslag. 1: 6 kronor i påslag på bensin om man inte kör bil tillverkad i väst sverige. 2: 500 kronor i straffavgift om man har åkt ålandsfärja för 50 kronor istället för en dyrare resa med stena line. 3: 350 kronor i tillägg på konsert priset om man har åkt med röd avgång på tåget till göteborg. Fler förslag kan man finna genom att kolla upp hur sovjet unionen försökte styra marknaden. UPP TILL KAMP.......
Av: Lars andersson - 2009-03-14 10:31Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Strukturkris Golfen står inför en strukturkris, där det behövs ett annorlunda tänkesätt jämfört med det hittillsvarande samt en modern affärsplan i en konkurrensutsatt omvärld med vikande medlemsantal. Gör en SWOT-analys, studera starka och svaga sidor och hot och möjligheter. Det gäller att finna en produktmix för kunderna som ger attraktivitet och intäkter och undvika gammalt cementerat synsätt i en föränderlig omvärld. Inte minst kommer en kraftig lågkonjunktur att påverka medlemskap, betalningsvilja och betalningsförmåga. Jfr med början av 1990-talet, när det mera var en nationell kris. Nu är det fråga om en global kris, som inte osannolikt kan få mera djupgående konsekvenser. Risk är att delar av systemet ännu mer går i bifurkation och kaos.
Av: Alf - 2009-03-14 10:28Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Heja Göteborg Hej alla göteborgare, här kommer lite fler förslag. 1: 6 kronor i påslag på bensin om man inte kör bil tillverkad i väst sverige. 2: 500 kronor i straffavgift om man har åkt ålandsfärja för 50 kronor istället för en dyrare resa med stena line. 3: 350 kronor i tillägg på konsert priset om man har åkt med röd avgång på tåget till göteborg. Fler förslag kan man finna genom att kolla upp hur sovjet unionen försökte styra marknaden. UPP TILL KAMP.......
Av: Lars andersson - 2009-03-14 09:28Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Differentierad prissättning Nästan alla varor och tjänster som vi köper har idag olika pris beroende på hur och när vi köper samt vilken relation kunden har med det säljande företaget. Inte ens bensin har samma pris. Varför skall då golfen kosta lika mycket för alla ? Golfmarknaden har under allt för lång tid varit cementerad av ålderdomliga uppfattningar och ett golfförbund som haft stort intresse att behålla gamla strukturer. Mitt recept är att avskaffa kollektivanslutningen till SGF och ytterligare avreglera golfmarknaden. Låt säljare och köpare bestämma priset. Om man är missnöjd får man klaga eller köpa sin golf hos någon annan och inte behöva maila till SGF.
Av: Michael - 2009-03-14 09:22Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
ALLA Göteborgsbanor! I dagens GP kom annons till årets GP-golf. En av Europas största tävlingar för tvåmannalag. Att deltaga i den kommer att kosta 200kr extra för lag som innehåller minst en medlem från de berörda "distansklubbarna". Intressant att notera är att Delsjöns GK, som säger sig stå utanför "Göteborgsöverenskommelsen", deltar både som kvalbana och som en av tre finalbanor. Forsgården står inte ensamma! Saxat ur tävlingsbestämmelserna: "Prel. kvalbanor: Albatross GK, Ale GK, Bollestad GK, Chalmers GK, Delsjö GK, Forsgårdens GK, Gräppås GK, Gullbringa G&CC, Göteborgs GK, Ingetorps GK, Kungsbacka GK, Kungälv-Kode GK, Lerjedalens GK, Lycke GK, Lysegårdens GK, Mölndals GK, Nödinge GK, Partille GK, S:t Jörgen GK, Sisjö GK, Sjögärde GK, St Lundby GK, Särö GC, Torrekulla GK, Torslanda GK, Öijared GK. *= ”I enlighet med överenskommelse träffad mellan en majoritet av golfklubbarna inom Göteborgsdistriktet meddelas härmed att lag, som innehåller medlem från någon av nedan angivna golfklubbar erlägger en total anmälningsavgift om 750:- per lag” Klubbarna som avses är Hofors GK, Krokoms GK, Öresunds GK, Högantorps GK, Söderköpings GK och Vikbolandets GK."
Av: Professorn - 2009-03-14 09:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Fel focus Enligt statistik från golfförbundet finns det 497 banor i sverige. Det finns 573523 golfspelare. Genomsnittet blir 1153 spelare per bana. Inse att det kanske finns för många banor. Om sen kanske tusentals greenfeemedlemmar slutar spela så blir det en märkbar inkomsförlust för klubbarna. Om man delar upp alla greenfeespelare på befintliga klubbar och minskar greenfeespelandet på andra klubbar så täcker inte fullvärdesmedlemmarnas årsavgift att driva en golfbana. Alltså så är klubbarna beroende av greenfeespel och då är det väl konstigt att man säger nejtack till vissa spelare genom att begära högre avgift för en runda när många då väljer att inte spela där. Att många väljer att vara greenfeemedlem får vi nog skylla lite grann på samhällsklimatet. Alla ska idag hinna med så mycket, inte bara spela golf. Allt förändras med tiden även golfspelandet. Så de klubbar som har en innovativ styrelse (och inte bara gamla konservativa gubbar) kommer att överleva.
Av: Bojan - 2009-03-14 08:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Om igen... Om 1000 fullvärds medlemmar betalar 300,-/runda och fortsätter att spela lika många ggr/år som dom gör idag (många spelar mer än 100 rundor på sin hemmabana bara för att tjäna in årsavgiften)då kan man verkligen kalla dom fullvärdsmedlem. 30 000 000,- skulle det generera klubben! Om dom skulle dra ner sitt flitspel till 50ggr/år och blev greenfeemedlem skulle resultatet ändå bli 15 000 000,-. Om man nu jämför med fullvärdmedlems årsavgift på ex. 4000,-/år och gångar det med 1000 pers så blir det 4 miljoner/år. Skulle nog satsa mer på att få fler greenfeemedlemmar. Belöna dom med en gratis korv/runda och få in ännu fler rundor/år. Höj greenfeen med en tia och korven e betald. Har vi råd att vara utan denna medlemsform framöver?
Av: Olavi - 2009-03-14 08:25Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Om Roland var en bättre golfare Förstår inte hur allt detta uppkommit, Roland som har 4,7 i hcp är inte kvalificerad att delta i tävlingen då hcp-gränsen är 4,5. Träna lite till och klaga när det finns fog för det, gnällspik!
Av: Ingemar Andersson - 2009-03-13 22:37Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Kortsiktigt tänkt Alla ni som talar om friheten om att spela golf när man vill och betala greenfee:n, fortsätt då med det. Så länge ni har klubbar att spela på! Den dagen klubbarna blir färre så blir också greenfeen dyrare. Då är vi framme vid ett högre pris för en golfrunda. Då har alla ni som vill spela billigt nu - sett tlll att det blir dyrare för morgondagens golfare. Kortsiktigt tänkt - dyrt golfspelande på sikt. Men visst - marknadsekonomin har segrat. Vilka är vinnarna ?
Av: Bosse - 2009-03-13 22:12Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Stackars Roland I morse snöade det trakten av Kungsbacka och Göteborg. Stackars Roland som inte kunde spela en tävling för att det var så dyrt - du hade säkert vunnit! För det är ju helt rätt säsong att undvika konkurrens från någon av Söderköpings 6000 aktiva distansmedlemmar.
Av: Tompa - 2009-03-13 21:51Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Färdigspelat och Bojkott Till dig Christer Jacobson och alla andra som trycker ner Forsgården gk och andra göteborgsklubbar. Om du nu är medlem på en klubb där man satsar på äkta grillgolf och vill egentligen inte spela utan bara fika sig runt 18 hål och sen avsluta med en dunk och lite fläskfilé på grillen så får du gärna göra det. Men tryck inte ner oss RIKTIGA golfare som inte går omkring i linne och ”dragkedjebyxor” på banan och som faktiskt uppskattar en riktig bana där man sätter golfen i centrum. All heder åt göteborgsklubbarna som har kommit på de som åker snålskjuts i så kallade brevlådeklubbar och som med all rätt tar ut en extra avgift.
Av: Upprörd junior - 2009-03-13 21:20Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bojkotta klubbar som bojkottar Bäste Calle; jag tycker du skall göra på detta vis så slipper vi dig. Forstsätt spela Pay & Play.
Av: Most Majors - 2009-03-13 20:46Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
President i "om" Landet... Sitter som President i om-landet och beslutar att landets folk skall betala 0,87 procent av sin bruttolön till konto 8103-4 263.005.476-1 Att inbetalda medel kommer SGF till godo ansvarar jag som President. En drömmare som aldrig förverkligat sina drömmar...kanske e det dax nu!? Golf - frälst på äldre dar.
Av: Olavi - 2009-03-13 20:41Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Håller med Håller med, det borde vara möjligt att köpa ett "medlemskap" av golfförbundet. Det man betalar för är administrationen (hcp, golf.se, golf id, etc). Pengarna ska sen givetvis delas ut på de svenska klubbarna!
Av: Anna Kristiansson - 2009-03-13 19:23Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Alternativet Det är väl bättre att även Forsgården erbjuder alternativa medlemskap så att inte hela kakan av "brevlådemedlemskapspengar" går till ett fåtal klubbar (vikbolandet tex) utan den delas jämnt över alla klubbar. Det finns ju bevisligen ett stort antal golfare i det här landet som inte enbart vill spela på en bara och spelar så pass sällan att det är för ofördelaktigt att betala till en klubb enbart.
Av: Calle Stödberg - 2009-03-13 19:18Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bojkotta klubbar som bojkottar Vill inte klubbarna ha in greenfeen från vissa spelare så tycker jag att man som spelare inte ska spela på de här banorna...jäkligt drygt... Pay and Play! Marknadsekonomi!
Av: Carl Stödgren - 2009-03-13 19:10Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Söderköping svarar för dubbelmoralen Roland bör ta upp frågan på sin klubbs årsmöte: klubben har alla möjligheter att differentiera sina medlemmar i GIT men vill naturligtvis inte för då smiter prisjägarna till någon annan. Rolands kompisar har stått på årsmötet och tyckt attdet varit en bra idé att ta in massor av brevlådemedlemmar som aldrig varit i Söderköping - dels för att kunna bygga ut till 27 hål dels för att hålla rolands och hans kompisars årsavgifter på en lägre nivå än annars. Så Roland valde kanske fel produkt när han gick med. Försök, Roland, att sälja din spelrätt för 16000 (eller kannske 6000) och upptäck att era årsmöten (och styrelsen) dragit klubben i skiten varför varumärket eroderat ner till något innen vill sätta pengar i. F.ö. är jag trött på de medlemmar som tycker att golf i Sverige är dyrt. Det är billiigast i Europa - trots kortast säsong, högst löner och sämsta klimatfaktorer. Samma medlemamr som sitter och tjoar så fort en klubb vill höja avgiften två hundra spänn för dem som spelar 30-40 ronder per år betalar gladeligt 12000 för en golfresa till Turkiet (golfresandet ökar!) som innehåller 5-6 ronder samt gärna skryter om att dom "lagt 1500 i greenfee på fin bana i Turkiet, Spanien eller Portugal. Samtidigt sliter anställda och ideella häcken av sig på hemmaplan för att få runt verksamheten. Det är väldigt sällan som dom skrikande på årsmötena eller, ännu mindre, brevlådemedlemmarna lägger en minut av sin dyrbara tid på ideell verksamhet. Skäms! Trött på gnällspikarna (de som absolut inte vill göra en insats, ej vill betala anständig avgift, vill att brevlådemedlemmarna skall subventionera de övrigas avgifter eller bara vill vara, just, brevlådemedlemmar, skall naturligtvis få göra detta val MEN de får samtidigt finna sig i att bli bortvalda
Av: Göran - 2009-03-13 18:34Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ta betalt Alla klubbar borde lära sig att ta betalt för sin produkt, men att lämna rabatt. Jag tycker att ett lämpligt system är att ge rabatt efter årsavgift. Har man en årsavgift på 495:- så får man 4,95% rabatt, och betalar man 4 500:- i årsavgift så får man 45% i rabatt. så hur svårt kan det vara. Klubbar som medger distansmedlemsskap åker ju snålskjuts och säljer en vara som dom inte äger.
Av: Nybörjaren - 2009-03-13 18:22Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Höj för alla isf Ni som tycker att det kostar att driva en bana, det förstår nog alla att det gör. Om inte pengarna räcker till höj greenfeen för alla isf. Man ska väl betala greenfee efter hur finn banan är eller vilket tryck man har på banan, avgiften ska väl inte baseras på vilken klubb man kommer ifrån.
Av: Mikael - 2009-03-13 18:05Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Visst får ni ha klubbar om ni vill! De som vill vara medlemar i klubb kan väl vara det...eller? Om ni vill ha våra green fee pengar eller inte så får ni väl bestämma det också liksom vilket pris ni anser vara rimligt. Denna diskussion om medlemskap etc. verkar lite löjlig. Om ingen vill vara med i er klubb eller får spela mot green fee så får ni väl lägga ner klubben. Däremot att ta mer betalt för vissa spelare tycker jag är lite tyket.
Av: Kent - 2009-03-13 16:15Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Blyger eller krypskytt Om man har en åsikt som man vill stå för så känns det konstigt att man måste gömma sig bakom signaturer som de flesta golfvänner nedan och ovan. Bra "Olle" att Du citerar Nick Faldo som gjort sig känd som den charmiga ambassadör och det språkrör som golfen alltid längtat efter......
Av: Robert Gårdsmed - 2009-03-13 16:12Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Läs först och skriv sen Hej igen Robert G Forgården här. Gjorde misstaget att bara läsa Rolands uthängning och inte alla kommentarer innan jag skrev min. Herreminje ! Så gôtt att se alla som girigt tar tillfället i akt att spy på Göteborg i allmänhet och Forgsgården i synnerhet. Ett uppdämt behov tydligen. Återigen, det är väldigt enkelt - om fler blir brevlådemedlemmar och färre vanliga medlemmar så dör ALLA vanliga golfbanor (klubbar) det är bara frågan i vilken ordning det sker. Då kan alla brevlådemedlemmar stå och vifta med sina greenfeepengar och klubbor i luften tills dom tröttnar. Det är lätt att inse att slutet på detta är ren marknadsekonomi. Alla banor = Pay and play and the survival of the fittest.
Av: Robert Gårdsmed - 2009-03-13 16:00Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Varför måste man vara med i en klubb?? Om jag spelar bowling, tennis, biljard åker skidor eller simmar etc. etc. är det ingen som kräver något medlemskap...Pay and play!
Av: Kent - 2009-03-13 15:54Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Faldos kommentar om Forsgården När Scandinavian Masters gick på Forsgården en gång i tiden så uttalade sig Nick Faldo om banan, citat,"Är det inte synd att sno så fin åkermark ifrån bönderna". Utifrån dom orden kan man undra om inte 200 kr TOTALT räcker.
Av: Olle - 2009-03-13 15:34Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Straffa klubben eller medlemmen ? Roland Åkerberg hänger ut Forsgårdens Golfklubb (där jag är medlem sedan starten) som har tycker straffar honom i stället för klubben (Söderköping). Först och främst klubben=medlemmarna=klubben. Sen är det enkel matematik. Söderköping väljer att ta in medlemsavgifter utöver rimligt antal medlemmar - detta gör att man kan ha lägre medlemsavgift = Roland till godo. Klart som korvspad. Robert Gårdsmed Forsgårdens GK
Av: Robert Gårdsmed - 2009-03-13 14:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Utlänningar? Hur skall vi debitera sådana osympatiska icke lojala som inte är medlemmar på en svensk golfklubb? Om jag betalar 500 kr för en "brevlåda" i USA, England eller Norge? Skall jag också få betala straffavgift? Hur mycket har ni tänkt att jag skall betala? Skall alla turister betala 200 kr extra i greenfee eftersom vi inte kan garantera att de har en vettig medlemsfinansierad banan därhemma?
Av: QWERTY - 2009-03-13 14:18Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Rättvisan ska omfatta alla - särskilt mig! Straffavgifter är BRA! Annars fortsätter det bara att gå utför med gamla Sverige. Men det behövs fler åtgärder: Jag som är medlem (fullvärdig givetvis – fattas bara!) i en riktigt dyr och fin klubb, jag borde få spela gratis överallt! Jag har ju redan betalat mer än dom flesta. Och om jag har min klubbtröja på mig när jag hedrar en annan bana med min närvaro, så borde dom för böfvelen bjuda mig på lunch också. Det är väl ändå det MINSTA man kan begära?!
Av: Christer - 2009-03-13 13:13Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Eftertanke I första anblicken kan man hålla med om att "brevlådeklubbarna" är bra för dom som reser runt bland olika banor eller inte spelar så mycket och inte är eller har möjlighet att spela på sin hemmabana. Men om dessa personer börjar tänka på vad orsaken är att fler och fler klubbar måste agera på detta vis som ni tycker är så hemskt. Är att skall vi tillåta fortsäningen på dessa "brevlådeklubbarna"så kan ni vara helt säkra på att ni behöver inte åka till så många banor för det lär inte finns så många kvar att spela på. Glöm inte att en golfbana KOSTAR att driva kommer det inte in pengar för underhållet så får man lägga ner. Eller skall ni som inte vill betala för att komma ut på en väl underhållen bana spela på en åker som inte har något underhåll.TA OCH TÄNK TILL EN GÅNG TILL.
Av: Johnny - 2009-03-13 13:01Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bojkott Man riskerar ju så mycket mer än ett inkomstbortfall för just greenfeemedlemen. Säg att man är en 4-boll som då väljer en annan bana eftersom en av spelarna måste betala förhöjd greenfee. Den 4-bollen kanske hade tänkt sig att äta en lunch på klubbens restaurang, köpa pollett, bollar och peggar i shopen, kanske ta en fika med korv efter 9 hål. Det här är alltså intäkter man är villig att riskera då man inför dessa straffavgifter. I en värld av lågkonjunktur borde det inte finnas företag som har råd med sådana dumheter, men tydligen finns det sådana, i alla fall i golfvärlden......
Av: marcus - 2009-03-13 12:47Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bakåtsträvare Varför heter alla som är för straffavgift, Arne, Bengt-Göran och Sven. Ni är gamla och rädda för förändring. Man blir mörkrädd av era resonemang. Har ni inte fattat alla inte vill eller kan spela 30-40 rundor per år. Eller kanske bara vill spela olika banor, det finns dom som spelar 20 rundor greenfee om året på olika banor för att man blir trött på att harva på samma bana varje runda. Fattar ni inte att ni kommer tappa massor av golfspelare och era kära klubbar kommer bli ännu fattigare.
Av: Mikael - 2009-03-13 10:56Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Höj greenfeen! Vad är problemet? Om bara alla klubbar höjer greenfeen till en mer rimlig nivå (för billigt just nu) så är problemet ur världen. Eller hur?? Om snittet idag ligger på 300:- för 18hål så höj till 500:-. Vad skulle detta medföra? Öka fördelarna för "brevlådeklubbarna" där medlemmarna bara kör på greenfee? Sannolikt inte. Öka fördelarna med ett fullvärdigt medlemskap? Sannolikt ja, där man får mer valuta för pengarna. Läste sedan om nån som sade att SGF borde ta en högre avgift från varje medlem, Låter bra. Säg 500:- istället för de ca 200:- tror ja som de får idag. Överskottet här skulle de kunna "dela ut" på ett rättvist sätt (enligt kvoten medlemmar/hål där de med minst medlemmar/hål får mest?)
Av: valle - 2009-03-13 10:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Varför inte alla? När jag läser på golf.se om geenfeemedlemsskap i ett ganska stort antal golfklubbar så upptäcker jag att det är ganska många som är lika billiga eller billigare än Vikbolandet och Söderköping. Varför är inte dom med på listan över klubbar som får betala straffavgift? Att vara greenfeemedl. i en klubb som ligger långt bort innebär ju att man inte spelar på den klubben. Man betalar greenfee på andra klubbar som då får intäckter. Människor som jobbar som säljare eller reser mycket i arbetet har kanske inte så mycket tid att spela på en hemmabana för ett dyrt medlemsskap. Människor som har familj och småbarn kanske inte kan spela så mycket. Människor med mycket övertid t.ex egna företagare m.fl. har kanske inte heller den tiden så det är lönsamt. det kanske blir väldigt dyra rundor med ett fullvädesmedlemsskap. Vart ska dom ta vägen? Ska dom sluta? Att ta straffavgift innebär bara negativa resultat. Det blir mindre greenfeeintäkter och många slutar spela golf. För det är väl ingen som tror att det skulle bli någon märkbar ökning av ordinarie medlemsskap i klubbarna.
Av: Bojan - 2009-03-13 10:23Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bojkotta snålklubbarna! Jag skulle vilja rekommendera alla som åker runt och spelar golf på olika banor att bojkotta de snålklubbar som diskriminerar medlemmar från klubbar som de inte tycker är fina nog. Pengar är makt. utnyttja den makten til att gynna klubbar som har en enhetlig prissättning, oavsett varifrån man kommer. Klubbarna behöver greenfee-intäkterna och detta är ett bra sätt att påverka de klubbar som har denna märkliga policy. Jag tror dessutom att greenfee-medlemsskapen kommer att öka, eftersom många inte har råd med "finklubbarnas" extrema avgifter. Valles tokförslag att höja greenfeen är direkt kontraproduktivt för de klubbar som behöver intäkter från fler än sina medlemmar, dvs nästan alla klubbar. Jag tycker att man bör satsa mer på att locka spelare till sig genom en prissättning som gör det möjligt för fler att spela. Annars kommer man säkerligen att se en kraftig nedgång av antalet golfspelare. Och vad är det för nytta med det?
Av: Olle Felten - 2009-03-13 09:36Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Höj Greenfeen!!! Vad är problemet? Om bara alla klubbar höjer greenfeen till en mer rimlig nivå (för billigt just nu) så är problemet ur världen. Eller hur?? Om snittet idag ligger på 300:- för 18hål så höj till 500:-. Vad skulle detta medföra? Öka fördelarna för "brevlådeklubbarna" där medlemmarna bara kör på greenfee? Sannolikt inte. Öka fördelarna med ett fullvärdigt medlemskap? Sannolikt ja, där man får mer valuta för pengarna. Läste sedan om nån som sade att SGF borde ta en högre avgift från varje medlem, Låter bra. Säg 500:- istället för de ca 200:- tror ja som de får idag. Överskottet här skulle de kunna "dela ut" på ett rättvist sätt (enligt kvoten medlemmar/hål där de med minst medlemmar/hål får mest?) Betyder att vikbolandet får minst.
Av: valle - 2009-03-13 00:40Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Rädda våra folkägda golfbanor! Det är en sanning med modifikation att klubbarna lever på medlemsavgiften. Det är nog så att majoriteten av klubbarna räknar in greenfeeintäkterna i budgeten för att överleva och inte att det är en intäkt som "grädde på moset".
Av: Peter - 2009-03-12 23:07Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Rädda våra folkägda golfbanor! Jag tycker debatten behöver lyftas från att handla om diskriminering av individer och om greenfeeintäkter, till en annan nivå... Golfen i Sverige är en folksport. Banorna är byggda och finansierade av vanliga människor med vanliga löner. Snobbarna och de förmögna är inte längre i majoritet i sina lammullströjor. Inte nu längre. Golfen idag befinner sig i en kulturkrock. Traditionen är viktig. Men modernt tänkande i marknadsmässighet och service är idag lika viktigt. De folkägda klubbarna måste bli proffsigare. Det blir de också! De allra flesta i alla fall. Man månar om sina medlemmar och erbjuder alternativa medlemskap i den mån man kan, utan att konkurrera med sig själv. Man vill tillmötesgå medlemmar som i perioder i livet inte kan eller vill spela så mycket golf. Man gör en avvägning i antal medlemmar för att tillgängligheten på banan ska motsvara spelfrekensen hos medlemmarna och dessutom kunna arrangera tävlingar och ta emot gäster. Att anlägga en bana kräver finansiering. Vanligt folk lånar ut ca 20 000 som investeras i fairways, greener och bunkrar. De allra flesta klubbar gör ett bra driftresultat med årsavgifter, greenfee och sponsring. Men i balansräkningen är man sårbar. Idén med medlemsfinansierad bana är att medlemsantalet ska vara någorlunda konstant över åren. Det är inte snobberi som gör att man inte tar in obegränsat med medlemmar. Det är av hänsyn till sina medlemmar och vad man kommit överens om för nivåer. Ekvationen lyder: Antal medlemmar x lånesumma = anläggning. Då är det ganska lätt att räkna ut att parametern "antal medlemmar" på verkar lånesumman eller anläggningen. Vad de uthängda "straffbeläggande", "diskriminerande" klubbarna gör när de som sista utväg tar 200 kr i greenfeetillägg är en markering mot förbundet och samtidigt ett sätt att visa solidariet med klubbar som riskerar att gå under och inte ensamma kan tåla att bli uthängda i golf.se och som är ännu mer beroende av sina greenfeeintäkter. Att tro att denna sk "straffavgift" är en kortsiktig vilja att tjäna pengar eller en avundsjuka på "smartare", mer "marknadsanpassade" klubbar är ganska inskränkt. Rädda våra klubbar. Rädda golfen som folksport! Var solidarisk mot småklubbarna och ge våra barn en chans att spela golf som vuxna i Sverige. Upptäck att det ändå är ganska gott att ha en hemmaklubb! Tack för ordet. Tore Treputt
Av: Peo - 2009-03-12 22:25Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
inte alla är kristna! Men snälla observer, hur kan du tro att alla 500 000 golfare är kristna och medlemmar i kyrkan? Det finns säkert många tusen golfare som är muslimer eller tillhör andra religioner och ett stort antal svenskar som redan lämnat i kyrkan. Skärpning!
Av: Abu Karl - 2009-03-12 21:43Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
fixa det då, det verkar enkelt Olavi, kul att läsa att du faktiskt inser att klubbarna behöver "säkra" pengar för att klara driften av banan. För det är just det du skriver. Du och jag har bara olika syn på hur man finansierar det hela. I min värld betalar och ansvarar jag själv för det jag köper till mig själv. Du tycker att 2% av Sveriges golfare skall finansiera 490 000 andra golfares fritid på golfbanan genom att lämna kyrkan. I din värld är tydligen ordet "om" samma sak som verkligheten. Bara genom att uttala ordet "om" före en idé så blir förslaget uppfyllt och verklighet. Eller tycker du att den alltid populäre "Någon" skall ordna 10 000 utträden ur kyrkan? Eller vem skall ordna det? Bevisa nu hur lätt det är. Jag tycker därför du själv skall fixa 10 000 personer som lämnar kyrkan och skänker pengarna till SGF. När du är klar skall jag föreslå dig till SGFs förtjänsttecken i guld med lagerkrans av platina. Det skulle du verkligen vara värd. OM du fixar det alltså ... .
Av: observer - 2009-03-12 20:50Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Hur lätt är det? Läser här med förvåning att folk tycker att Roland ska påverka sin klubb genom att gå på årsmöten o dyl för att få klubben att ändra sig. Ni kan INTE mena allvar, hur lätt är det att som enskild medlem få igenom några som helst förändringar det är ju omöjligt. Roland råkar ju bo där vid Sörpings golfbana så ska han inte vara medlem därdå? Nej GB gör fel o alla som diskriminerar gör FEL.
Av: Masen - 2009-03-12 19:45Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ta kyrkoskatten till golf-Sverige..!? Observer, enkel matte. Jag kan skänka min del av kyrkoskatten till SGF. Om 10 000 personer med en månadslön på 20 000,- gick ur svenska kyrkan och skänkte skattesänkningen på 178,- till SGF så skulle krisen vara över för landets golfklubbar. SGF skulle få 21 360 000,- "Lite Robinhood princip alltså" Vi blev ju påtvingad kyrkoskatten en gång i tiden...time to take bak some!
Av: Olavi - 2009-03-12 19:38Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Valfrihet Jag är medlem i en klubb där jag bor men valt greenfeemedlemskap pga att jag inte har möjlighet att spela mer än ett par rundor om året och då inte på min "hemmabana". Menar du att vi i min situation är "parasiter" då är du och övriga golfSverige ute på djupt vatten, hoppas ni har flytväst för ni kommer att sjunka långsamt men säkert.
Av: Peter - 2009-03-12 19:36Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Valfrihet DEN EXTRA AVGIFTEN FÖR ICKE FULLBETALANDE MEDLEMMAR HAR KOMMIT FÖR ATT STANNA. VÄNJ ER VID DETTA OCH GÅ MED I EN KLUBB DÄR DU BOR.
Av: Hasse - 2009-03-12 19:24Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Valfrihet Dumheter!! Det finns vi som har småbarn och kanske enbart har möjlighet att spela några enstaka ronder per år och på olika banor. Kallas vi snåljåpar också?? Jag började spela golf på 70-talet och då var golf en sport med "vett & etikett" Med härledning till vissa kommentarer så verkar det har försvunnit när golfen exploderade på 80-90-talet.
Av: Peter - 2009-03-12 17:59Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
rätt Visst har du betalt de summor som är rimmliga men samtidigt är du medlem i en klubb som skor sig på alla andra, så gå och rösta på nästa årsmöte och se till att din klubb slutar med dessa ego fasoner
Av: sven - 2009-03-12 16:51Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Heder åt Abbekås GK Eftersom Vi greenfeemedlemmar, enligt Arne, nu inte heller är välkomna till Småland för gästspel så kan jag varmt rekommendera Abbekås GK i Skåne som förstått orimligheten i att med hjälp av sanktioner försöka kväva en populär och efterfrågad medlemsform. Abbekås Gk lämnar under högsäsong 20 % greenfeerabatt till alla medlemmar i de klubbar som Göteborg (utom Delsjö) och Småland straffar med förhöjd greenfee. Då jag varken är gnällig eller snål (lägger ca 12000 kr/år på greenfee) så blir det inga problem att åka rakt genom Småland och ner till Abbekås GK och betala greenfee till en klubb som verkligen uppskattar mina pengar. Undrar hur många som tänker lika som jag och om Arne i Småland verkligen har råd att avstå dessa greenfeeintäkter ?
Av: Revisorn - 2009-03-12 16:42Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bakåtsträvande... Mycket bakåtsträvande tugg i denna diskussion! Varför konstaterar man inte att det finns en enorm efterfrågan efter alternativ till det traditionella fullvärdiga medlemskapet och anpassar sina medlemskapserbjudanden därefter?! I år kommer jag gå med i Arlandastads nya bana, de erbjuder ett nytänk som innebär att jag, som ung och ej så kapitalstark, kommer att kunna spela många träningsrundor på hemmabanan och ändå ha möjlighet att spela massa andra trevliga banor i Sverige och samtidigt bidra till deras ekonomi! Cred till Arlandastad!
Av: Daily - 2009-03-12 15:41Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Golf - för vem? Håller med insändaren om "Vill klubbarna inte ha mina greenfeeavgifter" Även om min man och jag är fullvärdiga medlemmar i en klubb, betalar dyr årsavgift och kommer så att göra så länge vi spelar regelbundet, anser jag att brevlådeklubbarna ska finnas kvar. Det är ett utmärkt sätt för alla de, som inte har ekonomisk möjlighet att betala dyra avgifter, samtidigt som de kanske endast spelar några få rundor på ett år. Denna typ av spelare vill vi också ska få finnas kvar på Sveriges golfbanor. En dag kanske ekonomin vänder för dessa och då har de tappat intresset för golf och hittat något annat att syssla med. Som det är idag är man näst intill livegen när man gått med i en golfklubb. Har exempel på spelare som blivit sjuk och har läkarintyg på att personen inte kan spela golf, ändå vägrar klubben att låta spelaren få vara passiv medlem. Personen ifråga har betalat full årsavgift och har så gjort i ett par år. Nu först har hon kunnat bli av med sin spelrätt, dock med en stor ekonomisk förlust. Så visst förstår jag att alla inte vill köpa spelrätter när sådant här händer. Låt golfen få vara en sport för mer än de med stor börs.
Av: Skånegolfare - 2009-03-12 15:08Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Golf - för vem? Håller med insändaren om "Vill klubbarna inte ha mina greenfeeavgifter" Även om min man och jag är fullvärdiga medlemmar i en klubb, betalar dyr årsavgift och kommer så att göra så länge vi spelar regelbundet, anser jag att brevlådeklubbarna ska finnas kvar. Det är ett utmärkt sätt för alla de, som inte har ekonomisk möjlighet att betala dyra avgifter, samtidigt som de kanske endast spelar några få rundor på ett år. Denna typ av spelare vill vi också ska få finnas kvar på Sveriges golfbanor. En dag kanske ekonomin vänder för dessa och då har de tappat intresset för golf och hittat något annat att syssla med. Som det är idag är man näst intill livegen när man gått med i en golfklubb. Har exempel på spelare som blivit sjuk och har läkarintyg på att personen inte kan spela golf, ändå vägrar klubben att låta spelaren få vara passiv medlem. Personen ifråga har betalat full årsavgift och har så gjort i ett par år. Nu först har hon kunnat bli av med sin spelrätt, dock med en stor ekonomisk förlust. Så visst förstår jag att alla inte vill köpa spelrätter när sådant här händer. Låt golfen få vara en sport för mer än de med stor börs.
Av: Skånegolfare - 2009-03-12 15:08Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Lite siffror att begrunda Söderköping GK 27 hål medlemmar 11 859 Vikbolandet GK 9 hål medlemmar 14 137 Siffrorna gäller hösten 2008
Av: Lasse - 2009-03-12 15:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Behövs brevlådeklubbar? I den uppkomna diskussionen om brevlådeklubbar, differentierad greenfee och kostnader för banor, kanske följande tanke vore värd att överväga? Varje klubb, som så önskar, skapar/får en särskild anknytningsform (ej medlemskap) vid vilket klubben endast åtar sig att, mot en avgift, sköta administration av golf-id, adress etc. för den anknutna personen. Klubben kunde samtidigt då också exempelvis erbjuda kostnadsfri plats i medlemskön och/eller viss rabatt på klubbens greenfee. Blir detta verklighet, bortfaller behovet av brevlådeklubbar och välskötta klubbar/banor premieras, som jag ser det.
Av: JB - 2009-03-12 15:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ett litet tillägg Till er gnällspikar och snåljåpar. Ni behöver inte heller vända era ögon mot Smålnd för greenfee-spel. Vi kör samma system på många klubbar även där, vissa tar t o m dubbel greefee för denna typ av spelare, hoppas verkligen detta sprider sig över landet snabbt. Skulle vara ett bra skydd för Golf-Sverige i kampen om att utarmas. All heder åt klubbarna i Göteborg och delvis i Östergötland för ert sätt att hantera detta.
Av: Arne - 2009-03-12 14:54Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ett litet tillägg Till er gnällspikar och snåljåpar. Ni behöver inte heller vända era ögon mot Smålnd för greenfee-spel. Vi kör samma system på många klubbar även där, vissa tar t o m dubbel greefee för denna typ av spelare, hoppsa verkligen detta sprider sig över landet snabbt. Skulle vara ett bar skydd för Golf-Sverige i kampen om att utarmas. All heder åt klubbarna i Göteborg och delvis i Östergötland för ert sätt att hantera detta.
Av: Arne - 2009-03-12 14:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Vad gnäller ni om, snåljåpar Det är märkligt att detta överhuvud taget kan gnällas kring. Om de nu i söderköping och vikbolandet med mera vill sko sej på andra klubbars bekostnad måste man väl än räkna med reaktioner. Om nu Roland tycker att detta är fel, påverka då din egen klubb att återgå till ett system som gynnar alla som vill spela golf och bidra till att Golfen fortsatt finns för dessa. Ni som inte vill spela mer än 5-10 rundor per år SKA i mina ögon betala mer för era enskilda rundor av det skälet att ni inte bidrar på något annat sätt till golfens fortlevnad. Det kostar pengar att spela golf, så enkelt är det. Precis som all annan idrott som kräver anläggningar och driftspersonal. Många banor finns idag på orter där ett visst medlemsantal är en nödvändighet för överlevnad. Om nu dessa medlemssnyltade klubbar utan åtgärder fortsätter att sänka priset för att spela golf, vad händer då. Självklart går ett antal klubbar omkull och möjligheterna för våra ungdomar, äldre och övriga att spela golf går om intet. En rimlig årsavgift, medlemslån eller spelrätt och därtill greenfee vid gästspel på annan bana är en helt rimlig kostand för att spela golf. Tycker man inte detta. Gör något annat!
Av: Arne - 2009-03-12 14:42Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Ett förtydligande Att ut taxera extra avgift från det så kallade brevlådeklubbarna har inget med Göteborgs golfförbund (GGF) att göra. Detta är en övernskommelse mellan klubbarna inom distriktet det är klubbarna som äger frågan. Artikeln är mycket snedvriden och ett påhopp på Forsgårdens GK. Samma sak kommer att hända i alla klubbar inom Göteborgs golfdistrikt utom Deljö GK. Håll er till sakfrågan golf.se och peka inte ut en enskild klubb.
Av: Lasse - 2009-03-12 14:36Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Golf-Sverige spricker? Om inte dessa fåniga bestraffningar upphör kommer väl Golf-Sverige att spricka. Jag förstår Roland Åkerbergs ilska med 16 000 i revers och 4 200 i årsavgift. Det är sådant som gör att flera slutar med sporten och skaffar sig andra fritidssysselsättningar. Och det gagnar varken SGF, GGF. ÖGF eller vilken förkortning som behagas.
Av: Anders J - 2009-03-12 14:23Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Vill klubbarna inte ha mina greenfeeavgifter? Min fru och jag spenderar ca 20 000 kr/år på golfspel. Hittills har ca 9 000 gått som årsavgift till vår tidigare hemmaklubb. I år har vi valt ett annat upplägg. Vi är med i en "brevlådeklubb" och betalar 1000 kr för oss båda. Vi har inte tänkt att minska våra golfkostnader. I år har vi 19 000 kr att spela för och uppleva olika banor och dess utmaningar. I Skåne finns 72 golfklubbar varav vi besökt ca 15. Många roliga rundor återstår. Klubbarna måste förstå att "golfmönstret" till vissa delar ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare då man fick köa i flera år för ett medlemsskap. Det ska bli intressant att se vilka klubbar som i sommar har råd att särbehandla oss och i förlängningen tacka nej till våra greenfeeavgifter. Rune
Av: Hans Persson - 2009-03-12 14:05Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Rättvist! Tycker inte alls att det är diskriminerande att ta ut extra avgift för medlemmar från "brevlådeklubbar". En greenfee på många banor i Sverige kostar egentligen betydligt mer är 300-600:- som de flesta tar. Räknar man in alla omkostnader skulle jag tippa att snittgreenfeen i Sverige borde ligga på ca 700:-. Därför tycker jag... höj greenfeen för alla golfare - sen är det fritt fram för att ge rabatter till de klubbar/medlemstyper man vill. Är man då fullvärdig medlem med kapitalinsats i en klubb bör man få rabatt eftersom man själv ställer "sin" bana till förfogande för andra. Är man endast en distansmedlem bör man betala fullpris. Håller med om att man inte kan styra var eller hur man ska vara medlem... men precis som när man köper hus... lite kapitalinsats ger större löpande kostnader... stor kapitalinsats ger lägre kostnader.
Av: Johan - 2009-03-12 14:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Delsjö och Kungälv... Man kan väl kanske hoppas på att många sympatiserar och bojkottar andra klubbar i GBG-regionen för greenfeespel (vilken klubb man än må vara medlem i och vilken medlemsform man än må inneha) till förmån för dessa klubbar?
Av: Harvey - 2009-03-12 13:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Heder åt Delsjö GK och Kungälv-Kode GK som valt att säga NEJ till och stå utanför GGF:s idiotiska och vansinniga rekommendation att likt en kräfta försöka att backa sig in i framtiden genom att bestraffa vissa golfare. Trots drygt 50 mil till dessa hedersamma klubbar så är det fullständigt självklart och logiskt att jag tillsammans med Polarna lägger minst ett greenfeebesök hos någon av klubbarna. Kanske blir första gången som Vi betalar dricks när Vi löser greenfee ?
Av: Revisorn - 2009-03-12 12:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
göteborgare....... Jobba volvo, och dryga sig, en specialitet i göteborg
Av: Rolle - 2009-03-12 12:44Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Kunden i fokus.. ..pratar man mycket om idag. En förutsättning för att överleva på marknaden idag. Även golfvärlden måste anpassa sig till verkligheten och ta hand om sina kunder. Greenfeemedlemskap är en produkt som attraherar många spelare idag, istället för att inte spela alls kan man på ett billigt sätt fortsätta att ha sitt medlemskap kvar för att göra sina 5-10 rundor per år. Rundor som ger andra klubbar intäkter som man annars inte hade fått. Istället för att straffa dessa klubbar så borde man tacka dem för att de håller kvar många spelare vilket ger ALLA klubbar något mer i kassan. Jag tror på den fria marknaden och givetvis är det varje klubbs rätt att ta ut extra greenfee för vissa spelare, dock tror jag att den lösningen drabbar klubben själv. Om man som greefeemedlem svarar med en bojkott av dessa banor tror jag att det kan ge en tråkig erfarenhet för de klubbar som infört förhöjd greenfee. Handla hos ICA, för er som normalt handlar på Lidl har vi ett påslag på 50%. Skulle inte tro det.....
Av: Marcus - 2009-03-12 12:37Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Golfen är den nya bil-, varvs- och tekoindustrin Jag delar uppfattningen med många om att vi måste låta efterfrågan styra utbudet. Detta sanerar och förbättrar! Jag är själv distansmedlem och det är jag endast för att ha ett golf-ID. Det är helt enkelt mer praktiskt med ett golf-id än att nyttja mitt engelska medlemsskap. Därmed också sagt att det normalt inte krävs ett medlemsskap i SGF för att spela greenfee. Det är helt upp till klubben i fråga att värdera hur mina greenfeepengar smakar. Jag är en praktiskt golfare, d v s att jag värderar min tid. Jag tränar och spelar på Pay´n´play-bana med mycket god tillgänglighet. Anledningen är enkel: det är helt enkelt praktiskt och spar mycket tid då den ligger nära. Däremot gör jag en årsplaneringar med tävlingar och greenfeespel på banor runt om i landet. Jag väljer banor som jag vill spela eftersom jag tycker det är utvecklande och roligt med nya upplevelser. Golf blir inte riktigt samma upplevelse om den måste göras med samma förutsättningar hela tiden. Tyvärr är diskussionen i många stycken väldigt protektionistisk. Det är lite som att det är OK med allt så länge det inte rör mig. Naturligtvis ohållbart i längden.
Av: Svante - 2009-03-12 11:48Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Diskriminering?! På vilken grund skulle diskrimineringsombudsmannen pröva frågan? Golfare som är medlemmar i en viss klubb är inte en skyddad grupp i Sverige, diskrimineringslagstiftningen skyddar endast mot diskriminering pga; kön, etniskhärkomst, religionstillhörighetoch numera även ålder....
Av: Jonas - 2009-03-12 10:58Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bra initiativ! Det är helt rätt att dela ut en extra peng på greenfee. De som är medlemmar på en "riktig" klubb betalar ju redan en mycket högre medlemsavgift, och borde därför få en lägre greenfee..
Av: Danne - 2009-03-12 09:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Löser inte problemet med brevlåde klubbar Straffavgifter löser inte "problemet" med brevlådeklubbar. Förbundet kan lösas det genom att höja medlemskapet för oss golfare från de 150-200 kr som det idag kostar till låt säga 995:- och då kan du få ett golfid och rätt att spela greenfee. Det eliminerar då de som vill göra snabb profit på golfandet, greenfee medlemsskap. Detta alternativ skulle nog många ta för det är för billigt att ha ett medlemsskap med golftidning för 495:-. Detta skulle ge mycket pengar till förbundet och de kunde sköta all registervård av medlemmar så slipper klubbarna det. finns mycket mer att säga i detta fallet men klart är att det är ett "case" för förbundet.
Av: Hasse L - 2009-03-12 07:41Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bra och provocerande... Mycket bra och provocerande agerande av medlemmen från Söderköping. Självklart kan inte flykten från klubbarna få fortsätta genom att billigt distansmedlemskap ersätter medlemskap som utvecklar klubbar och golfbanor. Fler klubbar borde följa Göteborg/Småland så kanske vi kan få en central lösning/uppgörelse. Tanken att distansklubbarna faktureras en avgift för medlemmens golfrunda är kanske något att jobba vidare på...
Av: Bosse - 2009-03-12 07:15Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
En skrämmande utveckling...... Som utvecklingen är nu väljer fler och fler golfare greenfeemedlemskap i en klubb som ligger långt ifrån där dom bor, och dom spelar aldrig på det som är deras hemmaklubb. Anledningen till detta val är att dom hittat en klubb som erbjuder mycket billigt medlemskap. Det blir billigare med detta greenfee medlemskap, och att betala greenfee för dom rundor man spelar golf. Pga denna valmöjlighet tappar nu många golfklubbar medlemmar, och tvingas höja årsavgiften ännu mera för dom medlemmar som är lojala. Tyvärr ger denna höjning den effekten att ytterligare några medlemmar väljer att lämna klubben och välja ett billigt greenfeemedlemskap. Detta är en mycket ond cirkel som många klubbar nu befinner sig i, samtidigt som några få klubbar växer med greenfeemedlemmar som aldrig besöker sin hemmaklubb. Det borde finnas en gräns på hur många medlemmar en golfklubb får ha i förhållande till antal hål. Billiga medlemskap för de som önskar kan SGF administrera, vinsten för detta delas sedan ut till klubbarna i förhållande till antal hål eller antal medlemmar !!!
Av: Jörgen - 2009-03-12 00:08Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Alla medlemmar är lika värda Medlemskapet är lika för alla medlemmar i en klubb. Utöver medlemskapet kan medlemmar ha olika rätt till att spela på banan.
Av: todde - 2009-03-12 00:00Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Alla medlemmar är lika värda Medlemskapet är lika för alla medlemmar i en klubb. Utöver medlemskapet kan medlemmar ha olika rätt till att spela på banan.
Av: todde - 2009-03-12 00:00Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Idrott och sunt förnuft Alla vet väl att det är orimligt att bedriva en golfanläggning om man tar ut endast 495kr i årsavgift? Vi vet vad det kostar att spela en runda på de flesta banor och tur är väl att vi inte har greenfee avgifter som i vissa andra eropeiska länder än! Tänk om alla som vi utveckla golfen kunde tänka sunt och förstå alla olika behov som finns för då hade vi aldrig haft denna debatt, satsa på tanken med att utveckla föreningen och skapa mervärde, håll låga greenfee och bra distans avtal till rimliga priser inga hemska 395kr.
Av: Golfvän - 2009-03-11 23:44Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
DO prövar inte sådanan hära frågor Diskriminering i lagens mening är när man behandalr någon olika beronde på ras, religion, hudfärg eller sexuell läggning, så skribent Cardner lär inte får skriva om att DO prövar frågan. Differentiserad prissättning är väl inget nytt eller särskilt anmärkningsvärd. Förekommer i princip varje dag i annonser i min dagstidning. Läser just nu: Volvoägare får 15% hos Mekonomen! Söderköping har förstärkt sin likviditet med c:a 3,5 milj per år bara på prisdumpning på medlemskap. Gästtspela hos varandra ska vi göra på ett ömsesidigt sätt. När den ömsesidiga balansen rämnar är det fullt naturligt att spelreglerna för gästspel ändras. Instämmer med flera inlägg nedan. Åkerberg, gå på ditt årsmöte. Du har en röst att påverka din egen klubb. Börja ändra där! Vill sedan påtala att alla som är medlem i en golfklubb är fullvärdig medlem d v s har en röst på klubbens årsmöte. I den meningen behandals alla lika. Sen kan vi ha lite olika rätt att spela på vår egen bana likväl som gästspela hos andra, beroende på vilken spelrätt vi betalat för. Åkerberg kan gråta ut mot axeln hos några av sina 10 000 klubbkamrater! Bra Göteborg!
Av: Jean Claude - 2009-03-11 23:42Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
En änna het potatis... Det är verkligen roligt när folk engagerar sig. Det är ännu roligare när golfare - som är en brokig samling människor i olika åldrar, från olika samhällsskikt, platser/klubbar och med olika erfarenheter och bakgrunder - engagerar sig. Inte minst i en fråga som denna. Säga vad man vill om den aktuella frågan - och det har vi gjort nu. Jag hoppas verkligen att alla dessa kommentarer och åsikter också kommer att speglas i nästa nummer av Svensk Golf, så att alla läsare får veta vad de gick miste om i denna debatt. En mycket hälsosam debatt för svensk golf, och dess framtid, som jag ser det. Och, slutligen, ett budskap till Svenska Golfförbundet: - Ta åt er, ta till er, föryngra er, "think outside the box", whatever - ni har en del att ta ställning till, och det är bråttom! Innan ännu fler svenska golfare tröttnar på dumheterna och slutar spela golf för alltid! Jag skäms över att vara göteborgare när jag förstår vilka konsekvenser detta redan fått! Jag kommer aldrig mer att betala greenfee över huvudtaget på Forsgården! Punkt!
Av: Anders i Gbg - igen - 2009-03-11 23:32Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Forsgården ger felaktig greenfee information Går man in på Forsgårdens hemsida så står det absolut inget om att det kostar 200 SEK mer om man är medlem i bla Söderköping. Det står heller inget i kanslit eller någon annan stans i klubbhuset. Det enda som står är att greenfeen är på 400 SEK utan för sammarbetsklubbarna då den är reducerad med 50%. Det som Forsgården då gör sig skylldig till är falsk marknadsförning. Det är inte som "golfare i götet" pratar om att greenfeen egentligen är på 600 men att alla klubbar utan brevlådeklubbar har rabatt. Jag hade accepterat Forsgårdens åsikt om detta klart och tydligt hade framgått på hemsidan eller klubbhuset men inte som det är nu. Jag är glad att jag har bytt klubb från Forsgården till en annan klubb i Kungsbacka.
Av: föredetta Forsgårdare - 2009-03-11 23:25Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Knepigt ju mer man tänker på det.... "En golfande göteborgare", du har vissa poänger! Jag tror mig dock veta vad demokrati är och jag tycker beslutet att införa straffavgifter för vissa grupper av golfare rimmar illa med demokratins värdegrunder...Jag är distansmedlem, förra säsongen spelade jag ca 35 rundor på uppskattningsvis 25 olika banor till en kostnad om ca 10 000 kronor. Mot den bakgrunden har jag svårt att se att jag som distansmedlem är någon form av parasit på andra "fullvärdiga" medlemmar och deras banor. Att vara fullvärdig medlem någonstans och huvudsakligen bara spela hemmabanan passar mig inte då jag flänger runt mycket och spelar så fort jag kommer till. Dessutom är jag ung och har svårt att skrapa ihop de belopp som krävs för att bli medlem i stockholmklubbarna. Bör jag inte vara lika välkommen som andra på landets banor?
Av: Daily - 2009-03-11 22:53Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Aldrig Jag är också fullvärdig medlem i en klubb som nyligen infört green-fee medlemskap. Med hänsyn till att jag är fullvärdig medlem skulle jag ALDRIG betala en straffavgift. Hellre får den aktuella klubben vara utan mina green-fee pengar och så får man åka till nästa klubb som vill ha dom. Inför ett system som gör skillnad på fullvärdiga medlemmar och de som betalar en årsavgift på typ 1000 kr.
Av: Laban - 2009-03-11 22:44Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
anpassa priset till verkligheten Om golfklubbarna istället blev medvetna om vilken produktionskostnad en golfrunda egentligen har, istället för att tjaffsa om "straffavgifter", och därefter satte ett verklighetsanpassat pris på greenfeen, skulle hela den här debatten dö ut. Golfklubbar, vakna upp, sluta rea ut er produkt.
Av: realityman - 2009-03-11 22:28Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Konstruerat problem Roland Åkerberg konstruerar ett problem som sedan golf.se blåser upp. Den enda relevanta öppna tävling som Forsgården har 2009 är Forsgården Open. Där är maxhcp 4.5, en gräns Roland Åkerberg med hcp 4.7 är för svag golfare för att klara. Anmälningstiden startar för övrigt inte förrän 18 april, så att ha blivit ombedd att betala 200 extra redan nu verkar prematurt. Detta verkar vara en uppdiktad historia i avsikt att provocera.
Av: Professorn - 2009-03-11 22:14Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
GIT kan, GIT kan inte Hemmaklubben kan se egna spelare, deras adresser etc etc och hur de bokat och om klubben dessutom har krav på anmälan innan man går ut och spelar, kan man se vilka som de facto gått ut. I GIT kan vad jag hört en "främmande" klubb inte "kolla upp" en gästspelare på det sätt Lasse tror. Den "främmande" klubben kan inte ens se vare sig telefonummer eller adresser på gästen.
Av: FRA - 2009-03-11 22:13Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Märkligt tänkande... Det är en hel del saker som gör i alla fall mig fundersam. En sak är argumentet att en greenfeegäst på en bana som är distans/greenfeemedlem i en annan klubb skulle kosta mer för värdklubben än en greenfeegäst som är fullvärdig medlem i en annan klubb. Som fullvärdig medlem i en annan klubb bidrar man ju inte mer till värdklubben. Påståendet att min medlemsavgift på Söderköpings GK skulle vara subventionerad av distansmedlemskapen förstår jag mig inte heller på. Våra spelrätter kostar runt 16.000:- vilket vad jag vet är ganska högt om man ser till övriga klubbar i regionen. Vi betalar ca 4.500:- i årsavgift vilket är i samma nivå som klubbarna här onkring, i vissa fall lite högre tom. Så det argumentet förvånar mig också och visar på okunskap. En ytterligare sak som förbryllar mig är att en hel del klubbar ojar sig om att många nu väljer greenfee/distansmedlemskap före fullvärdigt medlemsskap och att denna medlemsskapsform är ett ont påfund. Det låter också som att man anser att dessa är påfund av dessa sex klubbar. Faktum är ju att nästan alla svenska klubbar erbjuder denna medlemsform. Handlar det bara om att man är avundssjuk för att andra lyckats med marknadsföringen? Som fullvärdig medlem, med de kostnadsnivåer det innebär, så känner jag mig inte överdrivet motiverad att åka runt och spela på greenfee på andra klubbar eftersom jag redan lagt ungefär så mycket jag är beredd att lägga på golfen per år. Därför spelar jag i stort sett endast på min hemmaklubb (bortsett från på sin höjd tre rundor på skånska banor vid sommarstugan och på de banor min hemmaklubb har ett utmärkt samarbete med), alltså har i stort sett inga andra klubbar någon direkt glädje av att jag är fullvärdig medlem. Var jag däremot greenfee/distansmedlem skulle jag spela på många fler banor och dessa banor skulle få in greenfeeintäkter på mina besök. Är inte de inkomsterna intressanta för klubbarna? Vill de ha det som så att alla är fullvärdiga medlemmar och spelar bara på sina egna banor? Att greenfeintäkterna försvinner? Då skulle väl VERKLIGEN klubbarna få det svårt? Slutligen vänder jag mig emot två saker. Dels att min klubb benämns som brevlådeklubb. Att Vikbolandet kallas det, med sin lilla, dåligt underhållna bana förstår jag helt och fullt. Men inte att en golfklubb med en 27-hålsanläggning som funnits i många år kallas det. Petitesser kanske ni tycker, men ärligt talat så rör det mig inte i ryggen. Dels vänder jag mig emot att alla medlemmarna i dessa klubbar dras över en kam, och det med argumentet att vi får skylla oss själva att vi inte påverkar klubben att ge upp en uppenbarligt god affärsidé. Det är som många säger, vad man än tycker om det, ett helt annat golfsverige idag än det många fortfarande verkar hoppas leva i. Det är dags att förstå och acceptera det. Personligen hoppas jag att SGF, eller för den delen DO kliver in och rättar till dessa horibla beslut av distrikt och klubbar. Men det är ju vad jag tycker det...
Av: Harvey - 2009-03-11 22:00Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
En osäljbar produkt Att vara fullvärdig medlem passar inte alla och nu vill golfklubbarna inte vill ta fram nya produkter så då lägger man på straffavgift. Nån mer som ser likheten med musikbranschen. Ingen vill köpa deras produkt CD-skivan. Istället för att ta fram en ny produkt så gör svensson till brottsling. Givetvis får varje klubb bestämma sin greenfee, men om man ska betala 600/runda så kan man ju lika bra vara fullvärdig medlem och det passar ju inte alla. Många kommer sluta helt istället och ännu fler klubbar kommer att få det svårt. Tycker ni att Saab ska göra samma sak, istället för att ta fram bra bilar som folk vill köpa så straffar man dom som inte vill köpa deras dåliga bilar.
Av: Mikael - 2009-03-11 21:58Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Straffa inte alla I dagens sammhälle med datorer och GIT m.m. måste man kunna få fram om "Kalle och Olle" som är medlemmar i en brevlådeklubb vart dom bor. Bor Kalle i närheten av klubben ska inte han bli straffad för att Olle bor mång mil från sin klubb och har aldrig spelat på den. Då är det Olle som ska straffas med en högre greenfee. Det är brar att titta i GIT:en hur mågna gånger Olle har spelar på sin hemmabana som ligger 40 mil bort medans Kalle har spelat flera rundor/vecka.
Av: Lasse - 2009-03-11 21:47Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
och om om inte blir av Kommentar till Olavi: Du har säkert rätt i din kalkyl. Men, men, men, jag tycker du skall berätta för golfsverige hur det blir om om inte blir av. Sommaren kanske regnar bort. Man spelar inte de 5 ggr du kalkylerar med, man spelar bara 2ggr. Svara på frågan Olavi, vem betalar för driften av bana och klubb isåfall? Ju färre fullbetalande medlemmar desto högre greenfee. Och fler. Enkel matte. Alternativet är nedlagda klubbar. Och det har vi redan sett under 2008. Det lär inte bli färre konkurser 2009. Någon skrev att greenfeemedlemskap är en bra affärsidé. Jovisst, det är ju alltid en bra affärsidé att kunna sälja en vara eller tjänst som någon annan bekostar.
Av: observer - 2009-03-11 21:26Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Greenfee=miljoner för klubben (Åke H) En klubb som jag känner till har över 2000 greenfeemedlemmar. Om all dessa spelar 5 gånger på sin egen hemmabana får klubben in 3 miljoner kronor under förutsättning at greenfee kostar 300,- ... inte orimligt med 5 spel/år! PÅ EGEN GREENFEEBANA. Jag tycker att det är konstigt att inte alla klubbar erbjuder denna form av medlemskap.
Av: Olavi - 2009-03-11 20:54Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Greenfeeöverenskommelse = Låt oss klia varandra på ryggen ! Det mesta är redan sagt i debatten mellan greenfeemedlemmarna och deras motpart, dvs vi som genom "normala" årsavgifter försöker driva en golfklubb så att debit och kredit går ihop. Låt mig dock med ett litet räkneexempel ändock göra ytterligare ett försök att få de s k greenfeegolfarna att förstå Golf-Sveriges ekonomiska villkor. SGF består av knappt 500 golfklubbar med drygt 500 000 registrerade golfare. Det finns klubbar som ännu saknar bana och det finns 9-, 12-, 18-, 27-, 36- och t o m 54-hålsbanor. Låt oss mala ner hela denna samling golfklubbar i samma deg, kavla ut den samt fastställa att i degen finns 400 genomsnittliga 18-håls golfbanor med 500 000 medlemmar. En 18-hålsbana har ca 1000 medlemmar, lågt räknat 4-8 årsanställda, arrendeavgifter och kostnader för banskötsel samt en hel mängd andra kostnader för vidareutveckling av anläggningen mm. Låt oss för enkelhets skull göra antagandet att klubben behöver omsätta ca 4 000 000 för att "gå runt" med ovanstående förutsättningar. De nämnda 1000 medlemmarna betalar ca 3500 kr i årsavgift för att täcka klubbens driftkostnader samt därutöver är greenfeeintäkter á 500 000 budgeterat. (Sponsorintäkter och andra sidoinkomster lämnas för enkelhets skull utanför detta exempel.) Sammantaget skulle nämnda klubbar behöva omsätta ca 1,6 miljarder SEK för att få debit och kredit att gå ihop. Om nu dessa klubbars samtliga medlemmar skulle bestämma sig för att istället bli greenfeemedlemmar á 500 i årsavgift så skulle detta skapa fasta intäkter á ca 500 000 till resp klubb, förutsatt att de stannade kvar i sin "hemmaklubb". Som nämnts hade ju varje klubb redan budgeterat 500 000 i greenfee - resterande behov av 3 000 000 för driften skulle således få sökas på annat håll. Hade det varit fråga om en is- eller simhall hade det inte varit några problem, de sponsras ju via kommunalskatten. Men som bekant drivs golfklubbar kollektiv av solidariskt betalande medlemmar utan några som helst skattesubventioner. Denna kategori av normala golfare (dvs ej greenfeemedlemmar) förbehåller sig faktiskt rätten att "klia varandra på ryggen" efter principen att "om Du bjuder mig att spela på Din bana, där Du är delaktig i driften, för rabatterad kostnad så bjuder jag Dig på samma sak och efter samma princip". Fattar Du inte resonemanget - "Daily" (och Ni andra) - så må detta vara Ditt och Ert problem. Alternativt så förklarar Ni hur 400 golfklubbar skall få in 1,2 miljarder, dvs vardera 3 000 000 i greenfee per år ! Åke H
Av: Åke Holmqvist - 2009-03-11 19:36Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Kräv tillbaka pengarna av Söderköping Eftersom de inte kategorserat sina medlemmar rätt i G I T
Av: M Rydell - 2009-03-11 19:33Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Aldrig någon golfresa till Götet. Hoppas att detta blir göteborgarnas självmål tillslut. Hur kan de agera så hopplöst?
Av: Masen - 2009-03-11 19:31Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Påverka din egen klubb, Roland! Antingen är man medlem eller inte, så är definitionen av ett medlemskap din klubb. Vad det sen heter gör det strunt samma, fullvärdig, distans greenfeemedlem ingen skillnad. Det är din klubb som har infört den medlemsformen. Att man sedan tar in så många medlemar som inte står i propoption mot antal hål som man har, är ju din klubbs beslut. Fråga era kassörer på klubben hur skulle vi kunna driva banan med enbart distansmedlemmar som betalar in sin årsavgift mellan januari och juli månad, hur skall man kunna sätta en budget för verksamhetsåret. Inför istället en begänsning hur många distansmedlemmar man kan ha i klubbarna. Vi behöver billiga medlemsformer i golfen, men låt det inte spåra ur. Alla klubbar behöver intäkter från olika medlemsformer. Det vore kul och veta om alla dessa klubbar med många distansmedlemar vet om att dessa medlemar har lika stor rösträtt på ett årsmöte som deras andra medlemar. Göteborgs klubbarna är inte ut efter att straffa någon golfare men om inte SGF gör något så måste några andra starta debatten om hur klubbarna skall överleva i fortsättningen. Redan idag har c.a 5 klubbar gått till ackord på grund av vikande medlemsantal och vart tog dessa medlemmar vägen? Hur skall golfen leva vidare, vem betalar banan och de anställda.
Av: Lasse - 2009-03-11 19:26Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Folksporten GOLF? att golf-Sverige borde skämmas, att bara komma på idéer som denna. Är Svensk golf på väg uppåt eller neråt när det gäller utövare? Om det nu finns folk som inte spelar så många rundor om året, så att ett fullvärdigt medlemskap i en s.k. "riktig golfklubb" är ett alternativ, måste ge upp sin sport. Istället borde brevlådeklubbar, eller varför inte distrikten ha ett sådant medlemsfförslag, att för en billig peng prova på golf. Om det i så fall lockar till MÅNGA rundor så kommerman snart att inse att det blir betydligt billigare att gå med i en "riktig" golfklubb.
Av: Ronny Jakobsson - 2009-03-11 19:23Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Upp till var och en Roland kan ju välja en annan bana att spela tävling på om han tycker att det är för dyrt. Det kanske finns någon trevlig tävling på Vikbolandet som han kan vara med i. Vill Roland spela på banor i Göteborg så får han väl gå med i en annan klubb eller påverka sin hemmaklubb att göra något åt situationen. Forsgården kan i varje fall inte få kritik för att göra fel rent ekonomiskt av någon som läser denna artikel. Det är upp till dem, hade det inte varit för att "alla" andra distrikt och klubbar är så fega utan gjort likadant så hade problemet försvunnit dvs "ingen" hade valt att vara med i dessa 6 klubbar som nu är svartlistade.
Av: Tony - 2009-03-11 19:10Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Folksport Ja var det inte det som Golfen skulle vara?? Istället så attackerar man de klubbar som hittat en bra affärsidé och riktar sig till dom golfare som kanske inte spelar 30-40 rundor per år utan bara vill ta en runda då o då och kan tänka sig betala greenfe för det. (konstigt eller hur?)... Att då ta ut mer pengar av en sådan spelare gör bara att man väljer bort fler o fler rundor och till slut så slutar den spelaren istället. Och var det verkligen det som man vill inom golfsverige?? Tror knappast det. Hitta en annan lösning skulle jag nog säg. Kanske som det nämnts nedan som en licenspeng till GF som sedan portioneras ut till klubbarna som sedan kanske kan ta rätt betalt för sin produkt iställt... ???
Av: Duffaren - 2009-03-11 18:57Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Value for money Det som brevlådeklubbarna gör är ju rätt och slätt att sälja golf-ID. Det är deras affärsidé och det kan man ju ha synpunkter på. Jag har inte så stor kunskap om GIT men det verkar rimligt att man ska kunna selektera medlemmarna efter deras medlemsavgift och status. Man kan ju göra det med juniorer och seniorer så varför ska man inte kunna göra det utifrån andra kriterier. Fullvärdiga medlemmar oavsett klubb ska behandlas på exakt samma sätt. Däremot kan jag ha förståelse för att en klubbmedlem som betalar 500 kronor om året för ett golf-ID i en brevlådeklubb får finna sig i att betala högre greenfee. Det klubbledarna måste göra är att gnugga sig i ögonen och upptäcka att golfen aldrig blir som den var på 60-70-talet. Det är nya tider nu och därmed andra krav och även nya möjligheter liksom nya hot. Klubbledarna måste hitta vägar för att erbjuda sina medlemmar ett mervärde för att vara medlem i klubben. Det räcker inte längre med ett klubbmärke på tröjan som talar om att man är medlem i "fina klubben". Value for money är vad som gäller.
Av: 19:e håletl - 2009-03-11 17:49Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Tvättar GGF pengar? Helt otroligt. Skulle vissa golfares pengar "lukta" sämre än andras. Har ni tänkt på att den sanktionerade golfaren kanske betalar med "svarta pengar". Då gör ni er skyldiga till "pengatvätt" vilket är olagligt. Hur skall ni kolla det. Dumma regler i det oändliga, konstruerade av gubbar i lammullströjar, som förvandlats till något slags styrelsefundamentalister.Svenska golfklubbar behöver varenda krona så om det finns lediga tider eller öppna tävlingar skall det inte vara medlemsskapet i en viss klubb som avgör priset. Problemet är Svenska Golfförbundet som gokänner medlemsskap för dylika brevlådeklubbar. Då kanske nämnda GGF ordförande skulle lägga krutet på SGF för att få till något.Jag vill dessutom rekommendera GGF ordföranden cerat, man blir ruskigt torr om läpparna på att slicka ........
Av: Olle - 2009-03-11 17:09Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
En snedvriden artikel och debatt Göteborgsklubbarna har beslutat höja sin ordinarie greenfee med 200 kr. Vidare har man beslutat att ge sisådär en 500 000 golfare en rabatt på 200 kr när de gästspelar i Göteborg - är det negativt? Det borde väl vara en positiv nyhet. Är måhända golf.se färgad i debatten? Nej, så kan det väl inte vara? Golf.se är väl en del av medlemsorganet Svenska Golfförbundet och de har ju hitintills ställt sig utanför debatten. Utbud och efterfrågan skriver Daily - helt rätt, men med det sätt som Vikbolandet och Söderköping m.fl. driver utvecklingen av golfen i Sverige så kommer det inte att finnas något utbud av banor kvar för golfarna - och vad vinner vi på det? De säljer en produkt som de inte förfogar över, nämligen spel på andras banor. Om medlemmarna i dessa klubbar anser sig bli straffade så har de makten att förändra detta på klubbarnas årsmöten - enkelt! Kallas demokrati!! Daily m.fl. kan ju slå upp ordet om det verkar obekant. Diskriminering skriver Gunnar och nämner ICA och det är väl ett lysande exempel. ICA lämnar viss rabatt till sina medlemmar och inte till andra - är det diskriminering. Har du Medmera kort kan du knappast kräva rabatt på ICA, likaväl som du inte kan kräva rabatt när du skall spela på greenfee. Sist, men absolut värst av allt .........som vanligt står ledningen för Svenska Golfförbundet och tittar på och skall tillsätta ytterligare en utredning - bra jobbat!
Av: golfare i götet - 2009-03-11 17:07Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
tillväxt Göteborgs golfdistrikts inställning skapar definitivt ingen tillväxt och framförallt ingen spelglädje hos t.ex juniorer. Ungdomar attraheras av billiga medlemskap och får därigenom tillgång till sporten. Om dom sen straffas av klubbar så kan man väl räkna ut med arslet var det slutar. Jo juniorerna slutar.
Av: Mats - 2009-03-11 16:50Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Subventionerat Fullvärdigt Medlemskap!??! Roland Åkerberg är medlem i en klubb som tar in otroligt många greenfee medlemmar. Givetvis så betalar Roland Åkerberg inte ett fullvärdigt pris för sitt fullvärdiga medlemskap. I och med de många tusen greenfee medlemarna Söderköping har, så blir den totala intäkten för klubben större än vad den normalt borde vara. Hans medlemskap är således väsentligt subventionerat. Roland betala dina 200 kronor eller påverka din klubb att ta bort dem och betala en högre medlemsavgift. Hur man kan kalla Rolands situation för diskriminering är ju hel knasigt. Söderköpings klubb är en medlemsklubb och medlemmarna bestämmer hur den ska drivas, nu får Roland med flera leva med konsekvenserna. :)
Av: Pete - 2009-03-11 16:27Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Konstig diskussion! Utbud och efterfrågan! Svårare än så är det inte. De så kallade brevlådeklubbarna har många medlemmar för att deras erbjudande efterfrågas! Att låta medlemmar i sådana klubbar betala högre greenfee borde vara rent brottsligt, det är ju diskriminering i högsta grad! Man blir så trött...tror det blir bättre nät vi 80-talister tar över i styrleserummen inom kort! =)
Av: Daily - 2009-03-11 16:04Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Medlemskap?? Hej! Jag har spelat golf i 7 år.Varje år betalar jag en årsavgift till brevlådeklubbar.Min fråga är varför??!!.Skulle det inte vara lättare att betala avgiften till sgf som i sin tur fördelar pengar till klubbarna???!!!!
Av: Wojtek - 2009-03-11 14:52Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Tillbaka till överklassen Tror att jag börjar förstå varför jag slutade spela golf. När jag hör detta så besannar det bara min fördommar mot en elit av gubbar och kvinnor i klubbarnas styrelser som desperat försöker motarbeta alla kunder. Och om inte folk har råd att vara medlem i en klubb där spelrätten ligger på 15000 + årsavgift så är det väll en super ide att kunna spela betala en greenfee på vilken bana som helst, också den klubb som man är medlem på. Du betalar ju till din hemma klubb för att kunna spela när du vill och hur mycket du vill! Förstår faktiskt inte varför någon ska betala mer i greefee bara för att man inte är fullt betalande till sin hemma klubb, får ju betala där också. Sådana här nyheter tyder bara på att vissa vill segrerera sig från andra, och det är bara ett steg tillbaka mot den överklass sport det en gång var. Det fanns hopp men det börjar tyvärr sina ut... Tråkigt!
Av: Johan - 2009-03-11 14:42Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Hurra för Delsjön!!! Alla ni som funderar på att hoppa över sin vistelse i Göteborg i sommar för att det är dyrare kan alltid stanna till på Delsjö GK. Banan upplever jag som en av de vassaste i västsverige. En polare berättade nämligen att Delsjö GK och ev. Gräppås GK har valt att stå utanför denna dumma överenskommelse. Så välkomna till Delsjö GK och ev. Gräppås GK som har valt att bemöta Dig som gäst på ett så trevligt sätt som möjligt, oavsett klubbtillhörighet.
Av: Jonte - 2009-03-11 14:41Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
GGF Göteborgs golfförbund är otroligt dåligt skött. Är ett gäng medelålders gubbar och gummor som fortfarande lever på 70-talet. Ut med gubbar och tanter från förbunden ocg förnya det är trots allt år 2009!!
Av: Jonas - 2009-03-11 14:09Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Greenfee Varje golfklubb bestämmer villkoren för sin egen verksamhet inklusive greenfeespel. Detta är enkelt att förstå och tillämpa och som gäst får du finna dig i detta. sedan är det tyvärr så att SGF under senare år inte lett utvecklingen av svensk golf särskilt begåvat. Distriktsöverenskommelser om olika greenfeevillkor är exempel på kortsiktigt idiotbeslut.
Av: Per Modestus - 2009-03-11 14:07Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Diskriminering? Har bestämt för mig att det är olagligt att diskriminera en viss sorts "kunder"... Tänk om ICA skulle vilja ha 10 % extra av kunder som också har Medmerakort... Vilket liv det skulle bli Herr Söderköping tycker sig orättvist behandlad men är det inte så att hans egen årsavift på Söderköping kunnat hållas nere genom att klubben drygar ut kassan och tar emot greenfeemedlemmar? -"Man vill ha sin del av kakan, men man vill äta den med.."
Av: Gunnar - 2009-03-11 13:34Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bojkott Bojkotta alla jävla klubbar med dubbelmoral och välkömna till verkligheten ska faan inte spela golf i götet
Av: big dog - 2009-03-11 13:09Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Greenfee en INTÄKT Hur har klubbarna råd med att hitta på dessa särlösningar och tacka nej till intäkter som går direkt till klubben. Hur mycket jag har betalat för min spelrätt och vad jag betalar i årsavgift, vad har det med gästgreenfee att göra. Är det den svenska avundsjukan som kommer fram att någon har betalat mindre än jag själv??!!! Nej tänk tvärtom välkomna greenfee gästerna extra mycket så de kommer tillbaka och framförallt sprider goodwill om den klubb som de just har besökt.
Av: Lena - 2009-03-11 13:08Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
GIT ser skillnaden på medlemskap I GIT kan du se vilken typ av medlem man är, man kan göra bedömning där efter kanske? Föstår också problemet kring 14.000 medlemmar på en klubb och att göra detta till en affärsidé som knappast gynnar golfen i stort
Av: Uffe - 2009-03-11 13:02Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Helt rätt... Jag håller med de som vill ta ut en högre avgift för sk. brevlådeklubbar. Om Roland känner sig diskriminerad kan han antingen försöka påverka sin klubb att sluta upp med brevlåderiverksamheten eller byta klubb. Svårare än så är det inte. Varje klubb har rätt att göra sin egen prissättning.
Av: Västeråsare - 2009-03-11 12:58Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
?? Varför skall inte en klubb kunna bestämma sin egen greenfee? Borde inte alla klubbar basera sin greenfee på ifrån vilken bana gästen kommer ifrån? Tycker att det verkar vara ett utmärkt sätt att prioritera vilka gäster man vill ha! Jag hoppas givetvis att Söderköping också anpassar sin greenfee för spelare från t ex Forsgården så de också måste betala mer vid spel på deras bana.
Av: Mats - 2009-03-11 12:32Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Dålig reklam för golfspelet Taket är nått när det gäller avgifter för att kunna spela golf i Sverige. Jag förstår Roland - det är bedrövligt. Jag tror att alla klubbar som får greenfee-gäster skall vara väldigt ödmjuka i fortsättningen, oavsett vilket medlemsskap gästen innehar. Annars kan det hända att den klubben inte får flera besök av spelaren ifråga! Förbundet måste ändra inställning - det får inte kosta hur mycket siom helst att spela golf
Av: Anders i Göteborg - 2009-03-11 12:10Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Snobbsport Är det ingen som förstår att man bara skrämmer bort folk från golfen igen genom dessa korkade regler. Förstår Roland till fullo, inte hans fel att Söderköping erbjuder distansmedelmskap. Hoppas att klubbarna som ni är medlemmar i också erbjuder detta så att de också blir svartlistade. Var själv medlem i Vikbolandet och har nu slutat med golf helt. Trodde golfen behövde fler utövare, inte färre.
Av: Mikael - 2009-03-11 12:03Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Realist Jag skickade denna fundering till min egen klubb, Vilket är nog så nära vad detta handlar om, Jag förstår att klubbarna måste göra något. Lite funderingar om greenfee avgifter. Nu letar alla en lösning mot vikande medlemsantal och avgifter för att driva den egna klubben. Och ett motmedel mot alla versioner av brevlådeklubbar och banor med alldeles för mycket medlemmar än vad banan klarar av. Ett alternativ skulle kunna vara att göra en ytterligare delning i bokningssystemet (GIT), alltså 0 kr i avgift när man bokar på sin egen klubb. Sedan har man låt oss säga 200:- när man bokar som samarbetes klubb. Många olika sådana finns redan idag. Och normal avgift, säg 400:- om man kommer från en annan normal klubb. Där då den klubben man bokar på bestämmer vilka övriga klubbar i Sverige som är normal klubb. Utöver det så gör man en nivå till. Där övriga klubbar, Alltså brevlådeklubbar och dylikt får betala säg 600:-. På detta viset kan man få in tillräckligt med kapital att driva de flesta klubbar vidare, Och alla de som bara vill spela 5-10 runder varje år och inte vill vara medlem i en normal klubb kan fortsätta så, Men ändock vara med att betala för att hålla klubbar och banor vid liv.
Av: Stefan - 2009-03-11 12:03Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Påverka din egen klubb, Roland! Förstår Forsgården till fullo. Man kan ju inte ha en greenfee för fullbetalande och en annan för distansmedlemmar. Vem skall åliggas att hålla reda på detta? Nej Roland, du får göra din röst hörd och påverka din klubb att slopa distansmedlemskap. I Skånes "sydpolen" är vissa klubbar inte med i samarbetet i juli månad och då får dessa klubbars medlemmar betala full greefee. Konstigare än så är det inte.
Av: Swingman - 2009-03-11 11:38Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Bojkott Nu går vi samman och bojkottar dessa "surbulleklubbar" så kan de stå med skägget i brevlådan...
Av: Anton - 2009-03-11 11:24Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Sura äpplen. Det är bara att läsa på Forsgårdens GKs hemsida. "Vi har i januari 2009 en medlemskö på ca 90 seniorer. Då dessa fått erbjudande om medlemskap men avböjt i år har vi ett fåtal platser kvar som fullvärdig medlem." Hoppas trenden fortsätter för dessa diskrimineringsklubbar.
Av: Tompa - 2009-03-11 11:12Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
Riktigt dåligt Riktigt dåligt att det ska drabba fullvärdiga medlemmar, om de vill ta ut en extra avgift för de som är brevlådemedlemmar kan jag förstå, men låt de fullvärdiga medlemmarna betala ordinarie greenfee! Och jag håller med, Forsgården får inget besök av mig!
Av: mig - 2009-03-11 10:59Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
färdigspelat I dessa tider när många golfklubbar hänger på ruinens brant skall nog Forsgårdens golfklubb vara glad om någon vill spela överhuvudtaget. Snart står många klubbar och ber folk att komma till deras bana och spela. Hoppas det drabbar Forsgårdens golfklubb dit jag inte tänker åka och spela och jag hoppas fler med mig, det finns MÅNGA andra trevliga golfbanor att spela på.. på dig Roland!!!
Av: christer jacobson - 2009-03-11 10:51Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
bakåtsträvare Kan man ha någon som helst respekt för GBG klubbar som resonerar på det här viset? VVGBG
Av: forwardspinn - 2009-03-11 10:12Anmäl inlägg
Anmäl ovanstående kommentar
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Orsak till anmälning:
* = Frivillig uppgift
 Aktuell fråga

Woods comeback

Hur går det för Tiger Woods i comebacken på Augusta National?
 

Forum

Senaste inlägg om golfspel
Golf.se använder portalsystem från SYSteam Halmstad